Začala sa distribúcia výmerov daní a poplatkov

29. 5. 2020

Zamestnanci mestského úradu už začali doručovať občanom Trenčína rozhodnutia o miestnych daniach a poplatku za odpad. Distribúcia potrvá do 21. júna 2020. Ak vás na vašej adrese nezastihnú, dostanete spomínané rozhodnutia prostredníctvom Slovenskej pošty, a to až po 22.6.2020.

Ak vás ani doručovatelia Slovenskej pošty doma nezastihnú a zásielku si nevyzdvihnete ani posledný deň jej uloženia, bude tu platiť fikcia doručenia. Znamená to, že mesto ju bude považovať za doručenú. V minulých rokoch si mohli občania  vyzdvihnúť nedoručené zásielky na mestskom úrade, no tentokrát to nebude možné. „Chceme vylúčiť možnosť hromadného stretávania sa ľudí vo vnútorných priestoroch úradu pre stále trvajúcu pandémiu koronavírusu,“ vysvetľuje Ján Margetín z Útvaru ekonomického MsÚ Trenčín.

Aby mesto ako správca dane zohľadnilo možné ekonomické dopady u občanov vyplývajúce z ostatného náročného obdobia, posunulo termíny niektorých splátok dane i poplatku na neskorší termín. Je ale nutné termíny, uvedené v rozhodnutiach, rešpektovať a najneskôr dovtedy dané sumy uhradiť. Úhradu mesto odporúča realizovať najmä bezhotovostnou platbou.

Od roku 2020 je mesto povinné občanom, ktorí nemajú elektronickú schránku aktivovanú na doručenie, generovať elektronické rozhodnutie a priložiť k nemu vytlačený listinný rovnopis s jeho autorizáciou. Občania ho nájdu v doručených obálkach spolu s rozhodnutím.

„Rád by som i v mene kolegov požiadal občanov, aby v rámci svojich možností zvážili aktivovanie si elektronickej schránky na doručenie. Mohli by sme tak viac komunikovať elektronicky. Je to pre obe strany rýchlejšie, flexibilnejšie a ohľaduplnejšie k životnému prostrediu,“ tvrdí J. Margetín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!