Začal sa ďalší ročník Akadémie tretieho veku

9. 9. 2010

Bez jedného dňa presne štvrť roka uplynulo v stredu 8. septembra odvtedy, ako sa poslucháči trenčianskej Akadémie tretieho veku (ATV) stretli v minulom školskom roku začiatkom júna poslednýkrát pred letnými prázdninami. Po troch mesiacoch zaslúženého odpočinku sa aktívni trenčianski seniori zišli opäť, tentoraz na slávnostnom otvorení 24. edície tohto obľúbeného podujatia.


Ľudský vek sa predlžuje, pribúda seniorov. Nielen odborníci v tejto súvislosti poukazujú na správne prežívanie jesene života. „Dôkazom prežívania aktívnej staroby ste vy všetci, ktorí ste sem prišli. Oceňujem vašu chuť stretávať sa a napĺňať sa novými vedomosťami. Myslím si, že takýto aktívny prístup k starobe každého napĺňa spokojnosťou. Okrem vás z toho profituje aj vaše okolie a aj spoločnosť, pretože aktívni ľudia potrebujú menej starostlivosti a majú viac sily a výdrže než tí pasívni,“ zdôraznila predsedníčka ATV Terézia Drobná, ktorá so seniormi na Geriatrickom oddelení trenčianskej fakultnej nemocnice, ktorého je primárkou, prichádza do denno-denného kontaktu.


Vzdelávanie seniorov pod záštitou trenčianskeho primátora a župana, ktoré sa už takmer štvrťstoročie uskutočňuje v našom meste, nestráca na popularite. Práve naopak, chýr o zaujímavých prednáškach prilákal medzi študentov ďalších nových poslucháčov, ktorí sa jeseň svojho života rozhodli stráviť aktívne. V spoločnosti priateľov, známych či len rovesníkov si viac ako stovka prítomných vypočula prvú prednášku z nového ročníka. Vo veľkej sále Kultúrneho centra Stred na Dlhých Honoch porozprávala o vzdelávaní skôr narodených Nadežda Hrapková, prezidentka Asociácie univerzít tretieho veku.


Stretnutia seniorov pri zaujímavých témach budú pokračovať až do leta, keď si úspešní frekventanti prevezmú Osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Podmienkou na jeho získanie je účasť aspoň na šiestich prednáškach.Prednášky počas zimného semestra (vždy v stredu o 13.30)


8.9.2010

PhDr. Nadežda Hrapková

Význam celoživotného vzdelávania starších ľudí


na Slovensku


13.10.2010

Ing. Branislav Celler 

Ako funguje mesto (čo môže mesto urobiť pre Vás a čo môžete urobiť Vy pre mesto)

RNDr. Zdenka Baxová 

História astronómie a astronómia za starých čias


10.11.2010

MUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH  Ako vníma spoločnosť starších ľudí
Prof. MUDr. Ivan Engler, MD., PhD., ÄFNHV 

Staronové liečenie na predchádzanie chronických chorôb


15.12.2010 

MUDr. Marián Kaščák  Prečo sa hovorí hemoroidom „zlatá žila“

12.1.2011

MUDr. Ján Sokolík 

Problematika horšieho videnia v staršom veku – možnosť riešenia

Doc. JUDr. Pavol Kandráč, CSc. 

Právna úprava a praktické poznatky z činnosti verejného ochrancu práv

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!