Z Centra seniorov je Denné centrum Sihoť

10. 5. 2019

Od marca poskytuje centrum na Osvienčimskej ulici 1720/3 sociálnu službu okrem seniorov aj občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičom s deťmi či starým rodičom s vnúčatami.

Denné centrum Sihoť poskytuje sociálne poradenstvo a naďalej zabezpečuje záujmovú činnosť. Prevádzkovateľom je Útvar sociálnych vecí mesta Trenčín.

Kontakt: dcsihot@trencin.sk, 0901 714 266 – počas prevádzkovej doby, ktorá ostáva nezmenená:

Pondelok – Štvrtok: 9.00 – 17.00, Piatok: 9.00 – 14.00.

Centrum seniorov mesta Trenčín bolo podľa §56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  zaregistrované 13. marca 2019 na Trenčianskom samosprávnom kraji ako Denné centrum Sihoť, Osvienčimská č. 1720/3.

Denne centrum Osviencimska

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!