Vonkajší vzhľad podchodu je skultúrnený

1. 12. 2022

Nový vzhľad frekventovaného pešieho a cyklistického tranzitného bodu, ktorý spája južnú časť mesta s územím okolo rieky Váh – podchod na Noviny, je hotový.

Ako jediný peší bod v tejto časti mesta poskytuje mimoúrovňové križovanie s hlavnou dopravnou tepnou mesta Električnou ulicou a Bánoveckou železničnou traťou. Obidva vstupy do podchodu sú dnes obložené oceľovými profilmi.

Tieto aktivity sa uskutočnili vďaka podpore z Nadácie EPH, ktorá poskytla mestu Trenčín finančný príspevok 15 tisíc eur, ako účelovo viazané peniaze na skultúrnenie podchodu na sídlisko Noviny a nasvietenie reliéfu Jána Jiskru na hradnej skale.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!