Výzva pre športové kluby

7. 1. 2019

Do konca januára 2019 dajte o sebe vedieť.

Mesto Trenčín vyzýva športové kluby a oddiely, ktoré pôsobia na území mesta Trenčín, aby do 31. januára 2019 predložili do podateľne Mestského úradu v Trenčíne vyplnený „Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín“.

Dotazníky poskytnú mestu evidenciu existujúcich športových klubov na území mesta a zároveň tvoria povinnú prílohu k Žiadosti o dotáciu na činnosť pre oblasť šport. Tlačivo dotazníka je uverejnené na oficiálnej webstránke mesta Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!