Výzva pre športové kluby

4. 1. 2018

Mesto Trenčín vyzýva športové kluby a oddiely, ktoré pôsobia na území mesta Trenčín, aby do 31. januára 2018 predložili do podateľne Mestského úradu v Trenčíne vyplnený „Dotazník pre športové kluby a oddiely na území mesta Trenčín“.


Dotazníky poskytnú mestu evidenciu existujúcich športových klubov na území mesta a zároveň tvoria povinnú prílohu k Žiadosti o dotáciu na činnosť pre oblasť šport.


Tlačivo dotazníka pre športové kluby a oddiely


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!