Vývoz plastov a papiera z rodinných domov už o pár dní

4. 7. 2019

Napriek tomu, že v harmonograme vývozu triedených zložiek odpadu na II. polrok to nie je uvedené, v júli budú z rodinných domov vyvezené 120 l nádoby na papier a žlté vrecia s plastmi nasledovne:

  • vývoz nádob na papier v individuálnej bytovej výstavbe – Sihoť , Hodžova, Noviny, Zlatovce bude realizovaný 10. 7. 2019, následné vývozy budú realizované podľa harmonogramu,
  • vývoz vriec s plastmi v lokalite Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie bude vykonaný 15. 7. 2019, v lokalite Noviny, Biskupice, Soblahovská a okolie, Centrum, Dolné mesto, Nozdrkovce 16. 7. 2019, a v lokalite Opatová, Kubrá, Kubrica, Kukučínova, Sihoť RD 18. 7. 2019.  Ďalšie vývozy budú realizované podľa harmonogramu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!