Výstavba parkovísk na sídlisku Kvetná bude pokračovať

19. 1. 2023

V rámci mestskej investičnej akcie „Statická doprava Kvetná“, na ul. Duklianskych hrdinov od bytového domu č. 2 až 24 a Ul. J. Hollého č. 2 až 18, je aktuálne plánovaných 287 parkovacích miest. K 280 pôvodným pribudne 7 nových stojísk, a to zrušením tzv. slzy na konci ul. Duklianskych hrdinov. Práce by mali pokračovať v najbližšom čase, v závislosti od počasia.

Pôvodne mala byť táto mestská investičná akcia už dokončená. No skomplikovali a prerušili ju viaceré neočakávané  situácie a tiež havarijné stavy inžinierskych sietí.

Najprv zhotoviteľ objavil neúnosné podložie plné smetí pochádzajúcich z výstavby sídliska v 80-tych rokoch minulého storočia. Neskôr sa riešilo plynové potrubie, ktoré bolo nebezpečne zabetónované v obrubníku a bolo ho potrebné preložiť. A naposledy sa prekladali aj plytko osadené podzemné telekomunikačné káble.  Toto všetko stavbu predĺžilo. Prosíme preto tamojších obyvateľov o trpezlivosť.

Okrem nových stojísk sa v lokalite Kvetná pracuje aj na nových chodníkoch i verejnom osvetlení.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!