Výstavba cyklotrás v meste pokračuje

18. 9. 2020

Pracuje sa v mestskej časti Západ, kde postupne vybudujú cyklotrasy na uliciach Zlatovská, Kožušnícka, Bavlnárska a Hlavná. Ide o vyše 2,3 km nových komunikácií na cyklistickú premávku.

Na Zlatovskej ulici vybudujú jednosmerný cyklochodník a jednosmerné cyklopruhy. Nemotoristická komunikácia je navrhnutá ako samostatná cyklistická cestička. Od Bratislavskej ulice budú po oboch stranách jednosmernej cesty cyklistické pruhy so šírkou 1,25 m. Od križovatky Továrenská – Zlatovská po pravej strane pribudne jednopruhový cyklochodník v existujúcej zeleni, ktorý obíde niku pre autobus a bude pokračovať až po križovatku Zlatovská – Staničná. V tejto lokalite sú navrhnuté nové parkovacie miesta, nová nika pre BUS, prístrešok, obojstranné stojany pre bicykle a nové chodníky. Po ľavej strane je cyklopruh. Od križovatky Zlatovská – Staničná pribudnú po oboch stranách cyklopruhy až po križovatku Brnianská – Zlatovská.

Segregovaný obojsmerný cyklistický chodník, spoločná cestička pre cyklistov a chodcov a koridor pre cyklistov pribudne na prepojení ulíc Zlatovská – Hlavná. Napojenie na cyklopruhy na Zlatovskej ulici sa zrealizuje v križovatke Zlatovská – Kožušnícka. Po ľavej strane cesty sa zruší chodník a vybuduje sa 3 metre široká cyklistická cestička s dĺžkou 192 m. Na ľavej strane od ľavotočivej zákruty pribudne nový chodník. Na pravej strane vybudujú tiež nový chodník aj s úpravou existujúceho parkoviska. Cestička sa v križovatke s Bavlnárskou ulicou napojí na cyklokoridor až po križovatku Bavlnárska, Bratislavská, Hlavná. Pred križovatkou s cestou I/61 sa po pravej strane rozšíri chodník a vytvorí sa spoločná cestička s cyklistami, ktorá povedie k súčasnému priechodu pre chodcov so svetelnou signalizáciou. Odtiaľ pôjde až po podchod pod železnicou. Za ním bude pokračovať cyklokoridorom po križovatku Hlavná, Kamenec. Cestička bude obojsmerná so šírkou 3 metre.

V rámci budovania spomínanej cyklistickej infraštruktúry sa počíta aj s bezbariérovými a osvetlenými priechodmi pre chodcov s vodiacou líniou pre zrakovo postihnutých. Kompletné vodorovné a zvislé dopravné značenie je samozrejmosťou. Práce sa začali začiatkom leta a trvať by mali 7 mesiacov. Ich zhotoviteľom je spoločnosť COLAS Slovakia, ktorá vzišla z verejného obstarávania.

Celkové oprávnené výdavky projektu dosahujú necelých 517 tisíc eur, pričom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program schválilo Trenčínu nenávratný finančný príspevok vyše 490 tisíc eur. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10 % zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšných 5 % zaplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!