Vypovedali sme zmluvu s dodávateľom údržby ciest a chodníkov

14. 7. 2023

Mestské zastupiteľstvo na júnovom rokovaní (27.6.) súhlasilo s vypovedaním rámcovej dohody so spoločnosťou BEGBIE, ktorá vzišla z verejného obstarávania v roku 2021 na zabezpečovanie bežnej a zimnej údržby ciest a chodníkov v správe mesta Trenčín. Vyhlásime novú verejnú súťaž.

Dohodu s terajším dodávateľom prác uzatvorilo Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) v októbri 2021 na 4 roky. „S kvalitou poskytovaných služieb ale nie sme spokojní my a ani naši spoluobčania. V zimnom období sme vyhodnotili viaceré zásahy ako neuspokojivé, pričom jeden bol absolútne nezvládnutý,“ uviedol riaditeľ MHSL Roman Jaroš. Konkrétne to bolo po snežení a následnom mrznutí vo februári, kedy ešte niekoľko dní po skončení sneženia neboli najmä chodníky, či priechody pre chodcov bezpečné. Takú vlnu oprávnených sťažností od našich obyvateľov sme za ostatných niekoľko rokov nezaznamenali.

Nepriaznivý stav na cestách a chodníkoch sme so spoločnosťou komunikovali a uplatňovali sme si reklamáciu na vadách, týkajúcich sa bezpečnej priechodnosti a prejazdnosti miestnych komunikáciách. K náprave ale došlo neskoro a my sme podľa zmluvy pristúpili k uplatneniu si pokuty,“ doplnil R. Jaroš.

Mestské hospodárstvo a správa lesov vzhľadom na nespokojnosť s kvalitou služieb vypovedalo zmluvu a vysúťaží nového poskytovateľa spomínaných služieb. Výpovedná lehota je 12 mesiacov, takže nový dodávateľ začne poskytovať služby začiatkom júla 2024.

Pre zaujímavosť, v správe mesta je aktuálne asi 150 km ciest a približne 180 km chodníkov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!