Výmena piesku v pieskoviskách

22. 5. 2007

          Všetkých 123 udržiavaných pieskovísk na území mesta Trenčín dostane nový piesok. S jeho výmenou začali pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL), m.r.o., Trenčín približne v polovici apríla, práce budú ukončené do konca mája t.r. 


          V rámci výmeny piesku boli pieskoviská vyčistené, všetky nečistoty a psie exkrementy odstránené. Po preosiatí bol znehodnotený piesok vymenený za nový. K 15.5.2007 bola ukončená výmena piesku v 108 pieskoviskách,  na  čo pracovníci použili 190 m3 nového piesku.


Rozvoz piesku do pieskovísk podľa jednotlivých výborov mestských častí:
Lokalita

Počet pieskovísk Poznámka
1. VMČ ZÁPAD 15 výmena ukončená
2. VMČ SEVER 25 výmena ukončená
3. VMČ SRED 32 výmena ukončená
4. VMČ JUH 51 výmena sa realizuje

          V súčasnosti sa piesok rozváža do pieskovísk na sídlisku Juh, chýba doplniť ešte približne 15 pieskovísk.


            Po ukončení výmeny piesku v  udržiavaných mestských pieskoviskách budú pracovníci MHSL ďalej pokračovať v rozvoze piesku do pieskovísk materských a základných škôl. 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!