Výkopové práce v mestskej časti Sever

10. 5. 2007

          Jeden zo slovenských operátorov mobilných sietí rozširuje v Trenčíne svoju sieť kladením optického kábla, firma Siemens zabezpečuje ďalšiu etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia. Oba subjekty dostali pri povolení rozkopávok za úlohu od Mesta Trenčín zabezpečiť bezpečnosť chodcov počas výkopových prác na chodníkoch a zeleni v mestskej časti Sever, konkrétne na sídlisku Sihoť I, II a III, Pred poľom a v Kubre dopravnými značkami. V rámci obhliadky sídliska odborní zamestnanci Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ tento týždeň zistili, že realizátori prác nie všade označili miesta rozkopávok dopravným značením. Na odstránenie nedostatkov boli hneď upozornení.


          Povrch chodníkov a zeleň sú povinní dať do pôvodného stavu do 31.8.2007. Mesto Trenčín preto žiada obyvateľov uvedených lokalít v najbližšom období o trpezlivosť pri realizácii rozkopávok.



 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!