Východná ulica už nie je tmavým kútom Trenčína

23. 11. 2006

           Verejné osvetlenie bolo do roku 2003 v správe mestskej organizácie. V roku 2003 outsoursovalo Mesto Trenčín starostlivosť o tento majetok a z toho vyplývajúce služby spoločnosti Siemens. Zmluva sa týka prevádzky a údržby verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorej sú špecifikované podmienky správy tohoto majetku do roku 2017. Predstavitelia mesta teda uplatnili svoje predstavy a podpísali vymáhateľnú zmluvu zabezpečovania týchto služieb, s definovanou kvalitou a cenou. Mesto takto ušetrí 2 – 2,5 mil. Sk ročne.


          Okrem úspory cien je však dôležité ustrážiť aj kvalitu dodávaných prác alebo služieb. Primátor Mesta Trenčín Branislav Celler je presvedčený, že ich kvalita je neporovnateľne vyššia. „Dakedy bola priemerná svietivosť na území mesta 65%. To doslova znamená, že 35% lámp nesvietilo. Dnes je svietivosť aj zmluvne zabezpečená na 98 % a rozbieha sa ďalšia etapa rekonštrukcie,“ konštatuje trenčiansky primátor.


          Rekonštrukcia verejného osvetlenia predpokladá kompletnú výmenu približne 2000 svetlených miest a 88 rozvádzačov a príslušnej kabeláže na doterajších svietidlách. Výmena  vychádza z analýzy technického stavu a veku svetelných objektov. V Trenčíne sa postupne dopĺňa aj verejné osvetlenie. V tomto roku pribudlo na viacerých miestach, kde chýbalo alebo bolo nefunkčné. Najčerstvejšia informácia najviac teší obyvateľov Východnej ul. na sídlisku Juh, kde bolo postupne uvedených do prevádzky 53 nových svietidiel a táto časť mesta je týmto činom plne osvetlená.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!