Voľné pracovné miesta na úrade

9. 2. 2018

Mestský úrad v Trenčíne potrebuje referenta pre investície a stavebného referenta. Uchádzači sa môžu prihlásiť do štvrtka 15. februára 2018.


Mesto Trenčín v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Trenčíne:


Názov funkcie: Referent pre investície


Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0


Organizačný útvar: Útvar interných služieb


Kvalifikačné predpoklady: min. úplné stredné odborné s maturitou – stavebný smer alebo iný technický smer


Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť

 • odborná prax vítaná, (výhodou je prax v projektovaní stavieb, v realizácií stavieb alebo z investičnej činnosti)

 • vodičský preukaz skupiny B

 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť

 • práca s PC

Charakteristika pracovného miesta: Odborné práce, technický dozor a administratívne práce spojené s investičnou činnosťou mesta Trenčín


Názov funkcie: Stavebný referent


Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok – 1,0


Organizačný útvar: Útvar stavebný a životného prostredia


Kvalifikačné predpoklady: ÚSO, VŠ I. stupňa alebo VŠ II. stupňa – stavebný smer alebo VŠ II. stupňa – právo


Iné kritériá a požiadavky: • bezúhonnosť

 • prax (stredoškolské vzdelanie – 5 rokov, pri VŠ vzdelaní sa prax nevyžaduje)

 • vodičský preukaz skupiny B

 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, koncepčné a analytické myslenie, flexibilnosť, zodpovednosť

 • práca s PC

 • znalosť stavebného a správneho poriadku

Charakteristika pracovného miesta: Výkon činností v zmysle stavebného zákona, výkon štátneho stavebného dohľadu pre mesto Trenčín


Uchádzači o uvedené pracovné miesta, prihláste sa, prosím, elektronicky najneskôr do 15. 2. 2018 do 12.00 h.


Kontakt:


JUDr. Katarína Patková
vedúci kancelárie prednostu
kancelária prednostu


Mesto Trenčín
Mierové námestie 2
911 64 Trenčín
tel.: 032/6504 255
mobil: 0902 911 142
e-mail: vyberove.konanie@trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!