Vo štvrtok bude poľovačka na Brezine

8. 1. 2018

Upozorňujeme obyvateľov, že vo štvrtok 11. januára 2018 v čase od 8.00 do 15.00 hodiny sa na nepoľovných plochách v lesoparku Brezina uskutoční spoločná poľovačka na diviačiu zver.


Poľovníci sa budú pohybovať na severnej strane Breziny – teda od Zábrania smerom k hotelu na Brezine. Prosíme obyvateľov, aby sa v tomto čase lesoparku a najmä jeho severnej lokalite vyhli. Na bezpečnosť obyvateľov bude pri konkrétnych vstupoch na Brezinu dohliadať mestská polícia.


Ide o druhú povolenú spoločnú poľovačku. Je to jedno z opatrení na reguláciu premnoženej zveri, ktorá na tomto území nemá prirodzeného predátora a často sa vyskytuje v blízkosti ľudských obydlí.


Mesto Trenčín ako vlastník a užívateľ pozemkov, tvoriacich nepoľovnú plochu lesoparku Brezina, a Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Soblahov ako užívateľ pozemkov nepoľovnej plochy Trenčín – juhovýchod sa preto rozhodli pre systematické riešenie.


Na základe ich žiadosti povolil Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu v Trenčíne lov diviačej, srnčej a jelenej zveri, líšok a jazvecov formou individuálneho lovu a spoločných poľovačiek.


Povolenie na individuálny lov trvá do 15. februára 2018, spoločné poľovačky na diviačiu a líščiu zver povoľuje maximálne trikrát v období do 31. januára 2018. Vykonaním lovu je poverené Poľovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom v Soblahove.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!