Viete, akú vodu pijete?

20. 3. 2023

V týchto dňoch sa opäť o niečo častejšie hovorí práve o vode. Dôvodom je fakt, že 22. marec je Svetovým dňom vody. Tohtoročnou témou je “Urýchlená zmena” v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. V tomto čase si môžete dať urobiť rozbor „svojej“ vody.

Za kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode zodpovedá prevádzkovateľ. Túto vodu pravidelne kontroluje prevádzkovateľ a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Za kvalitu pitnej vody vo vlastnej studni je zodpovedný jej majiteľ. Vo vlastných studniach sú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov, či zvýšené hodnoty mikrobiologických ukazovateľov.

Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov reagovalo vymenovaním 22. marca 1993 za prvý Svetový deň vody, od tej doby sa koná každoročne.

Rozbory vzoriek vody

Trenčianske vodárne a kanalizácie ponúkajú obyvateľom Trenčína a okolia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, bezplatný laboratórny rozbor vody zo studne na prítomnosť dusičnanov. Rozor urobia v ich laboratóriu na Biskupickej ulici 58 v Trenčíne, v stredu 22. marca 2023 od 8.00 do 14.00 h.

Vzorky treba odoberať v deň vyšetrenia, nenechať vodu dlho stáť. Pred odberom vzorky nechať vodu tiecť cca 2 až 3 minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí. Minimálny objem na analýzu je 0,2 litra, ideálne je preto použiť čistú sklenenú fľašu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín poskytne zo svojej ponuky tzv. skrátený rozbor pitnej vody s informáciou o zdravotnej nezávadnosti, pričom odber vzorky vody urobí  žiadateľ. Hygienici budú zisťovať prítomnosť Escherichia coli, koliformných baktérií, enterokokov (fekálnych streptokokov), amónnych iónov, dusičnanov, dusitanov, chemickú spotrebu kyslíka manganistanom. Tento  rozbor je spoplatnený. Ak si ho objednáte počas Svetového dňa vody 22. 3. 2023 cenu rozboru vám znížia. Doručenie vzorky na laboratórnu analýzu nie je viazané na dátum 22. 3. 2023, vzorky budete môcť doručiť do konca apríla.

Objednávkový formulár je k dispozícii online.

Poradenstvo zdarma

Odborní pracovníci RÚVZ Trenčín budú v stredu 22. marca 2023 od 8:00 do 14:00 h osobne i telefonicky poskytovať poradenstvo v oblasti zásobovania a kvality vody.

Tel. kontakt: 032 650 95 54 a 032 650 95 16.

Ako vnímate kvalitu vody vy?

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejnosť pripravil online dotazník „Mám rád vodu“.  Cieľom je bližšie spoznať postoje obyvateľov Slovenska a získať informácie o tom, ako vnímajú kvalitu pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych vodných zdrojov.

Dotazník obsahuje pár krátkych otázok a zaberie približne 7 a viac minút, v závislosti od rozsahu vašich odpovedí. Vami poskytnuté údaje následne poslúžia na vyhodnotenie celkového pohľadu obyvateľov SR na pitnú vodu. Získané údaje budú tiež cenným podkladom pri určovaní postupov pre zníženie zdravotných rizík spojených s pitnou vodou. Tento dotazník je určený pre širokú verejnosť a je anonymný, preto v ňom nemusíte uvádzať žiadne osobné údaje.

Význam vody

Voda je kolískou života na našej planéte. Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie je definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6. 5. 1968 v Štrasburgu. Napríklad sa v nej píše:

 • Bez vody niet života. Je nenahraditeľná.
 • Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť.
 • Znečisťovanie vody je škodlivé pre všetky živé tvory.
 • Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
 • Voda je spoločným dedičstvom. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.

„Urýchlená zmena“

Tohtoročnou témou Svetového dňa vody je “Urýchlená zmena” v kontexte vyriešenia krízy nedostatku vody a osvety v oblasti hygieny. Tu sú možnosti, ktorými pomôžete k riešeniu vodnej a sanitačnej krízy:

 • Šetrite vodu: Pri umývaní zubov, riadu a príprave jedla nenechajte vodu zbytočne tiecť. Sprchujte sa kratšie.
 • Prelomte tabu: Rozprávajte sa o tom, ako nedostatok vody, prístupu k toalete a hygiene znižuje kvalitu života.
 • Nakladanie s odpadovými vodami: Vymeňte staré vodovodné a kanalizačné potrubia, vyprázdnite plné septiky a nahláste nezákonné nakladanie odpadovými vodami.
 • Prestaňte so znečisťovaním: Nevylievajte oleje ani iný odpad, lieky či iné chemikálie do umývadla alebo kanalizácie.
 • Ochraňujte prírodu: Použite prírodné riešenia na zníženie rizika záplav a akumulácie vody. Zasaďte strom alebo vybudujte dažďovú záhradu vytvorením 15 – 30 cm vyhĺbeniny v záhrade s privedením zrážkovej vody z pevných plôch (striech, ciest či chodníkov) a vysadením tejto plochy kríkmi a trvalkami.
 • Stravujte sa lokálne: Nakupujte miestne sezónne potraviny a hľadajte produkty vyrobené s menším množstvom vody.
 • Zaujímajte sa: Zistite, odkiaľ je vaša voda a ako sa s ňou hospodári. Navštívte čistiareň odpadových vôd, aby ste videli, ako sa nakladá s odpadovou vodou.
 • Upratujte: Zúčastnite sa čistenia riek, potokov, jazier či mokradí vo vašom okolí.
 • Podeľte sa o informácie: Najbezpečnejším spôsobom zásobovania pitnou vodou a prevenciou pred negatívnymi účinkami na zdravie je používanie kontrolovanej pitnej vody z verejných vodovodov.
   

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!