Videozáznam z mimoriadneho mestského zastupiteľstva

4. 9. 2023

V stredu 30. augusta 2023 sa konalo mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ak ste ho nestihli sledovať naživo v priamom prenose, ponúkame vám z neho videozáznam.

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 9:32 Návrh Uznesenia o aktuálnom stave vybudovania Centra kultúrno-kreatívneho potenciálu Hviezda

3. 1:08:20 Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 8 k Zmluve o výpožičke nehnuteľnosti, zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a nájomnej zmluve so spoločnosťou AS Trenčín, a. s. Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 3 ku Kúpnej zmluve č. 127/2020 so spoločnosťou AS Trenčín a. s.

4. 1:59:30 Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb „Bežná a zimná údržba miestnych komunikácii a chodníkov mesta Trenčín“ použitím postupu priameho rokovacieho konania

5. 2:08:45 Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta

6. 2:10:39 Interpelácie

7. 2:15:45 Rôzne

8. 2:32:38 Záver

Textový prepis videozáznamu

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!