VIDEO: Záznam z rokovania mestského zastupiteľstva

27. 5. 2013

Trenčianski poslanci rokovali na pôde mestského úradu 10. mája. Ponúkame Vám záznam z ich rokovania:


1.Otvorenie a schválenie programu
2.Potvrdenie uznesenia MsZ v Trenčíne č.764 zo dňa 18.4.2013 /0:08:50/
3.Odmeňovanie poslancov po zrušení časti uznesenia /1:06:47/
4.Prerokovanie otázky zániku mandátov niektorých poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne /1:11:50/
5.Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2013 /2:18:28/
6.Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta /2:30:40/
7.Rôzne /2:35:08/


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!