VIDEO: Úrad je paralyzovaný, Kanaba vystupuje zo Smeru-SD

25. 5. 2012

Primátor Trenčína Richard Rybníček zvolal na štvrtok 24. mája mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pre nízku účasť poslancov  však nebolo uznášaniaschopné a Rybníček ho musel ukončiť. Z poslaneckého klubu Smer-SD, ktorý má v zastupiteľstve väčšinu, sa zúčastnil len poslanec Ján Kanaba, ktorý pre neúčasť a podľa jeho slov nezodpovednosť svojich kolegov vyhlásil, že vystupuje zo strany Smer-SD.


Rybníček mimoriadne zasadnutie zvolal bezprostredne po tom, ako dostal stanovisko okresnej prokuratúry k zásadám hospodárenia, ktoré poslanci schválili vlani v októbri a ktoré považuje pre neho za právne zaväzujúce. Prokuratúra konštatovala, že je zákonné, vhodné a transparentné, aby verejné súťaže schvaľovalo mestské zastupiteľstvo ešte pred ich vyhlásením. To poslanci z väčšinového  poslaneckého klubu Smer-SD odmietali.


Stoja rozvojové projekty


Pre neochotu niektorých poslancov schvaľovať vyhlásenie verejných obstarávaní sa stále nezačala rekonštrukcia kotolne na Základnej škole Na dolinách, rekonštrukcia podchodu pri bývalom hoteli Tatra, mesto tiež nemôže nakúpiť tonery. „Neviem, či stihneme vykurovacie obdobie na škole, kde nemajú kotolňu. Začiatkom septembra sa má slávnostne otvoriť bývalý hotel Tatra a my im tam začneme búrať podchod? Dochádzajú tonery, úrad začína byť paralyzovaný. Toto je mimoriadna situácia, a preto som zvolal mimoriadne zastupiteľstvo. Postoj časti poslancov je absolútne nezodpovedný, moje sklamanie je obrovské, pretože netrpím ja, ale občania. Budem sa musieť poslancov z poslaneckého klubu Smer-SD opýtať, čo je to za zodpovedný prístup  k poslaneckému mandátu. Potreboval som prerokovať vážnu tému,“ uviedol po ukončení zasadnutia Rybníček.


O čo ide?


Poslanci mestského zastupiteľstva v októbri minulého roka schválili do zásad hospodárenia to, aby primátor všetky verejné obstarávania nad 10 tisíc eur pred ich vyhlásením predkladal na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Neskôr poslanecký klub Smer-SD konštatoval, že táto podmienka nie je nevyhnutná a odmietli súťaže odhlasovať. 


V patovej situácii sa Rybníček obrátil na trenčiansku prokuratúru, aby zásady preverila. V uplynulých dňoch vydala stanovisko, že schvaľovanie súťaží poslancami je zákonné, prehľadné, transparentné a teda aj vhodné. K zásadám však vydala jedno upozornenie, a to že odobrenie poslancov musí prísť vždy ešte pred samotným vyhlásením súťaže, nakoľko prípadný úspešný uchádzač má na uzavretie zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní nárok.


Kanaba vystúpil


Z poslaneckého klubu Smer-SD na mimoriadne zasadnutie prišiel len poslanec Ján Kanaba. „Zasadnutie je financované z peňazí našich občanov. Nebudem robiť cvičenú opicu a nebudem hlasovať tak, ako povie predsedníčka okresnej organizácia alebo krajskej organizácie. V piatok doručujem moje vystúpenie zo strany Smer-SD a s touto stranou končím,“ vyhlásil  pred médiami bez ďalšieho komentára Kanaba.


Primátor opätovne zvolá mimoriadne mestské zastupiteľstvo do 14 dní.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!