VIDEO: Prioritou mesta musí byť aj nájomné bývanie

17. 5. 2011

Trenčín stojí pred veľkou výzvou. Za kauzami z posledných rokov, ako modernizácia železnice, Aupark, či jama zaostáva problém so starnutím trenčianskej populácie. Mesto musí zmeniť  demografickú krivku mesta. Preto sa do popredia snahy primátora Richarda Rybníčka dostáva doteraz spiaca téma, nájomné bývanie.


 


„Trenčín stojí pred veľkou výzvou, žijeme dlhšie ale nemáme dostatok detí, mladých rodín, ktoré by  si našli prácu ale aj podmienky na dôstojný život v Trenčíne. Aj preto nám mladí ľudia odchádzajú a hľadajú svoju budúcnosť inde. Tento trend, ktorý trvá už viac ako 15 rokov  môže byť pre mesto do budúcna pohromou,“ povedal strategický manažér Eduard Poliak, ktorý vypracoval Demografické a hospodárske východiska pre nájomné bývanie v Trenčíne.


 


Seminár na tému Bývanie v Európe, výzvy a príležitosti pre Slovensko


 


Snahou primátora mesta je ponúknuť nový model bývania, ktorý priláka do mesta nielen investície, ale aj  ponúkne prijateľné bývanie. Pre pochopenie rizík, ale aj hľadanie rozumných riešení pre Trenčín sa mesto rozhodlo povolať tých najkompetentnejších. Riaditeľku sekcie bývania z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Elenu Szolgayovú, ale aj nadnárodného poradcu Alle Elbersa z Holandska, ktorí už podobné problémy poznajú. Na seminári, ktorý sa v piatok 13. mája konal pôde mestského úradu, sa zúčastnili aj niektorí mestskí poslanci a architekti.


Szolgayová na seminári pripomenula, že Trenčín by mal aktívnejšie využívať nástroje podpory bývania. Zároveň ju potešila snaha mesta tento nepriaznivý trend zmeniť a prioritne sa zamerať na nájomné bývanie. Preto ocenila aj PPP projekt Idea Grande, ktorý ráta s výstavbou takmer 700 bytov, pričom mesto by z nich získalo 225. O schválení projektu budú rozhodovať mestskí poslanci.


Alle Elbers je zo spoločnosti PRC, ktorá v Holandsku spravuje nájomné byty. Zároveň už 20 rokov projektuje bývanie po celej Európe. Prednášku venoval nájomnému a hlavne sociálnemu bývaniu. „Na Slovensku žije v nájomných bytoch malé percento obyvateľstva, zatiaľ čo vo vyspelých krajinách sú to rádovo desiatky percent ľudí,“ priblížil realitu Elbers, podľa ktorého zdravý trh s bývaním zariadi práve možnosť výberu bývania, keď ľudia na Slovensku sú odkázaní hlavne na hypotéky. „Existuje priama úmera medzi kvalitou života a možnosťami poskytovania bývania či už formou nájomného či privátneho bývania. Slovensko si zatiaľ neuvedomuje dôležitosť mobility pracovnej sily,“ dodal.


V Trenčíne je paradoxne dostatok nových bytov, ale žiaľ len pre „high end“ trh. Mestu chýbala rozumná politika bývania. Trenčín stárne, mladí ľudia pre nedostatok práce a bývania odchádzajú, k tomu svetové demografické trendy spôsobili fakt, že mestu chýba 4 000 detí. Štatistika zloženia obyvateľstva dokazuje, že Trenčín pri súčasnej stagnácii bude mať o pätnásť rokov veľký problém. „Sme v situácii, kedy potrebujeme do Trenčína nalákať mladých ľudí.  Chceme, aby sa aj Trenčania, ktorí boli nútení odísť za prácou, vrátili do svojho rodného mesta. S poslancami tu nie sme len na to, aby sme sanovali dlhy a snažili sa udržať súčasný stav, ale aby sme mesto rozvíjali. Okrem riešenia dennodenných problémov musíme myslieť aj na dlhodobo udržateľný rozvoj mesta,“ zhodnotil seminár Rybníček.


Z podkladov pre nový územný plán a štatistických údajov vyplýva, že mesto Trenčín starne. Počet ľudí v dôchodkovom veku pribúda dvojnásobne rýchlejšie oproti slovenskému priemeru z roku 2001. Spôsobuje to deficit v počte narodených detí, ale aj nepriaznivá emigrácia.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!