VIDEO: Leoni v Trenčíne zachraňuje 400 pracovných miest

20. 9. 2011

Koncom augusta trenčiansky výrobný závod Leoni zachvátil požiar. Ten úplne ochromil výrobu palubných sieti pre automobilku Porsche, čo by v rámci princípu „just-in-time“  znamenalo obrovské sankcie pre firmu za nedodržanie termínov, ale hlavne priamo ohrozovalo  400 pracovných miest. Spoločnosť Leoni prevádzku dočasne presúva do areálu bývalej fabriky Merina a mesto požiadala o súčinnosť pri vybavovaní potrebných povolení.


Aké problémy dokáže odstávka subdodávateľskej firmy spôsobiť, sa  v týchto dňoch presvedčila aj trnavská automobilka Peugot, ktorú ochromil výpadok dodávok dôležitých dielcov. Najväčšiu zásluhu na záchrane stoviek pracovných miest majú samotní zamestnanci, ktorí presťahovali technológie do priemyselného areálu Meriny. Spoločnosť priestory upravila tak, aby vyhovovali bezpečnostným podmienkam. Firme však ešte chýba dotiahnutie príslušných povolení, ktorých podklady a dokumentáciu začali pripravovať ihneď po požiari.


Primátor Richard Rybníček prisľúbil maximálnu ústretovosť. „Po požiari som sa zhrozil, že mesto príde o 400 miest, čo by bola obrovská rana pri súčasnom až dvojnásobnom počte nezamestnaných oproti predkrízovým rokom. Keď ma vedenie spoločnosti požiadalo o súčinnosť, nariadil som svojim zamestnancom, aby sa neriadili lehotami, ale snažili sa všetky potrebné povolenia vybaviť čo najskôr,“ povedal Rybníček.


Vedenie Leoni ohlásilo sťahovanie výroby do Meriny  všetkým dotknutým úradom, paralelne s prípravou spustenia výroby požiadali o potrebné povolenia. „Od mesta potrebujeme povolenie na dočasnú prevádzku. Pre firmu vznikol obrovský problém, ktorý operatívne riešime. Zároveň pracujeme na tom, aby sa výroba opätovne vrátila na svoje pôvodné miesto do závodu na Soblahovskej ulici,“ povedal prokurista spoločnosti Marián Čillík.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!