VIDEO: Aukcie do každej rodiny

29. 4. 2011

Trenčín zavádza projekt Transparentné mesto Plus. Mestu umožňuje pomocou elektronických aukcií obstarávať tovary, služby a práce v neobmedzenej hodnote. Navyše samospráva môže touto formou aj výhodnejšie a transparentnejšie predávať aj prenajímať mestský majetok. Výsledkom bude nielen značné šetrenie, ale aj odstránenie korupcie, ktorá je s obstarávaním v štátnych a verejných inštitúciách spojená.


Trenčín získal neobmedzený počet licencií na elektronické aukcie. Pomocou aukcií nebudú obstarávať len jednotlivé útvary mesta, ale aj inštitúcie v správe mesta, ako školy, škôlky, či mestské rozpočtové organizácie. Vďaka jedinečnému systému, ktorý ponúkla trenčianska spoločnosť NBdesigns, to znamená, že do budúcna budú systém môcť využiť všetci obyvatelia mesta. Napríklad, keď sa spoločenstvo vlastníkov bytov rozhodne zatepliť dom, môže pomocou mestského systému pomocou aukcií vysúťažiť nižšiu sumu než obvykle.Podľa skúseností z iných samospráv elektronické aukcie dokážu ušetriť  až 30% nákladov. „Dnes je jedno, s kým ste alebo nie ste kamarát, jednoducho všetci ktorí sa zapoja, sú si rovní. Pri elektronických aukciách de facto neexistuje priamy kontakt s uchádzačmi, pretože tí zostávajú až do vyhodnotenia anonymní. Dôvera, ale aj záujem o prácu pre mesto sa u obyvateľov mesta, podnikateľov, či živnostníkov zvýši,“ povedal primátor Richard Rybníček.


Novinkou je tiež, že  spoločnosti, ktoré sú prihlásené, môžu byť pod drobnohľadom verejnosti. Zámerom mesta je, aby sa prihlasovali firmy, ktoré poskytujú kvalitné služby. „Tento trend je možné monitorovať aj tak,  že pri vybraných aukciách budeme zverejňovať aj dotazníky spokojnosti so službami,“ dodal Rybníček.


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!