Vianočný strom na Mierovom námestí je douglaska

28. 11. 2008


Zabezpečenie vianočného stromu k výzdobe Mierového námestia, prebieha každoročne rovnakou a osvedčenou formou. Už v mesiaci september adresuje Mesto Trenčín svojim obyvateľom výzvu na darovanie vzrastlého ihličnanu prostredníctvom mestského dvojtýždenníka Info a mestskej webovej stránky.


Vianočný strom musí vždy spĺňať náročné vzhľadové a výškové kritériá. Z drevín sú uprednostňované: douglaska, smrek a jedľa.


Na tohtoročnú výzvu reagovalo 30 občanov, nielen z mesta Trenčín, ale aj z blízkeho okolia. Pokiaľ ponúknutý ihličnan spĺňa požadované parametre, Mesto Trenčín prostredníctvom MHSL, m.r.o., Trenčín bezplatne zabezpečí jeho spílenie a odvoz.


Vianočný strom, ktorý bude zdobiť Mierové námestie počas Vianoc 2008 vyrástol v predzáhradke rodinného domu na ul. Kúty. Jedná sa o douglasku výšky 16 m.  V roku 2007 bol darcom vianočného stromu občan z Trenčianskej Teplej.


Z ponúk občanov budú vybrané ďalšie stromy určené k vianočnej výzdobe okrajových mestských častí – Záblatie, Zlatovce a Sihoť (NS Radegast).


Všetkým priamym darcom a tým, ktorí reagovali na výzvu, patrí poďakovanie za spoluprácu a snahu prispieť k vytvoreniu príjemnej vianočnej atmosféry.


 


    

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!