Vianočné trhy na starom i nových miestach

13. 11. 2007

            Zamestnanci mestskej rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov (MHSL) v Trenčíne tak ako každoročne i teraz v decembri zabezpečia konanie Trenčianskych vianočných trhov.


          Ešte minulý rok sa spotrebná časť Trenčianskych vianočných trhov konala na Hviezdoslavovej ul. v priestranstve pred Kultúrnym a metodickým centrom ozbrojených síl SR. Mesto Trenčín odpredalo po schválení  poslancami mestského zastupiteľstva pozemok na Hviezdoslavovej ul. súkromnému investorovi, ktorý sa zaviazal postaviť tu polyfunkčný objekt a podzemné garáže. Preto bolo nutné vybrať novú lokalitu na konanie Trenčianskych vianočných trhov. Novým priestranstvom sa v tradičnom termíne 11.- 23. decembra stanú viaceré ulice a námestia v centrálnej mestskej zóne.


          „Na predaj textilu a spotrebného tovaru sa Trenčania môžu tešiť na parkovisku na Mládežníckej ul. Neprídu však o tradičné miesto predvianočných nákupov ľudovoumeleckých, remeselných a vianočných výrobkov na Mierovom námestí, ktoré tu zostanú zachované spolu s predajom občerstvenia, ktoré sa začína už o týždeň skôr, t.j. 5. decembra. Predajom vianočného tovaru ožije aj pozemok pred hlavnou budovou mestskej polície vedľa synagógy v spojnici Hviezdovej ul. a Štúrovho námestia,“ spresnila miesta konania Trenčianskych vianočných trhov riaditeľka MHSL Erika Vravková.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!