Vianočná výzdoba umocní sviatočnú atmosféru

29. 11. 2007

          Už na budúcu nedeľu zažiari na adventnom venci prvá svieca. Sviatočnú atmosféru v Trenčíne umocní svetelná výzdoba, ktorá bude realizovaná obdobne ako minulý rok. Svetelné efekty budú však ešte pôsobivejšie. K tradičnej výzdobe sa pridáva nové nasvietenie historických pamiatok, napr. farského kostola, Karnera svätého Michala či synagógy.


          Najväčšia pozornosť Mesto Trenčín venuje vianočnej výzdobe na námestiach a peších zónach. Výzdobu v centre na základe zmluvy zo dňa 29. 9. 2003 o poskytnutí súčinnosti pri montáži, demontáži a prevádzkovaní príležitostného osvetlenia bude realizovať spoločnosť Siemens. Mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov zabezpečuje výzdobu v ostatných častiach mesta. Pracovníci ju pripravujú už od októbra.


          Na Mierovom námestí bolo vybudované nové zväčšené ukotvenie pre osadenie vianočného stromu, čím je možné osadiť drevinu s väčším obvodom kmeňa. Zamestnanci MHSL osadili vianočný strom 23. novembra. Darkyňou stromu je Marta Chytilová z Trenčína. Približne 15 metrov vysoký smrek obyčajný však vyrástol v Trenčianskej Teplej. Strom, ktorý skrášli okolie nákupného strediska Radegast venovala Anna Hmiráková z Veternej ulice. V Záblatí je strom z Orechového, ktorý venoval pán Blaško. Kara Slowakia WT, s.r.o. venovala strom, ktorý skrášľuje mestskú časť Zlatovce. O výbere stromu sa rozhodovalo ťažko, nakoľko po uverejnení výzvy sa prihlásilo viacero obyvateľov, ktorí mali záujem ihličnan darovať.


          Vianočná výzdoba bude plne funkčná od prvej adventnej nedele, 2. decembra. Oficiálne rozsvieti vianočný stromček tradične 5. 12. svätý Mikuláš na Mierovom námestí. Vianočnú atmosféru na Mierovom námestí dotvorí betlehem. Celkovo bude v rámci výzdoby centra mesta osadených niekoľko druhov ozdobných prvkov: 5 svietiacich stropov, 16 kusov svetelných gúľ, 8 ihličnatých stromov, listnatý strom, vianočný strom, 78 listnatých stromov, svetelný erb mesta a štyri vstupné brány. S demontážou vianočnej výzdoby sa začne od 7. 1. 2008.+ Približne 15 metrov vysoký smrek obyčajný osadili zamestnanci MHSL na Mierové námestie 23. novembra.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!