Viac než polovica vozového parku v MHD obnovená

4. 7. 2006

          Slávnostné odovzdanie šestnástich nových autobusov mestskej hromadnej dopravy (MHD) do prevádzky sa uskutočnilo v piatok 30. júna na Mierovom námestí za účasti primátora Mesta Trenčín Branislava CELLERA a zástupcu akcionára dopravcu SAD Trenčín, a.s. – spoločnosti SIRS, a.s., Vladimíra PODOLIAKA.


          Znamená to, že v týchto dňoch pokračuje obnova vozového parku v MHD Trenčín v spolupráci SAD Trenčín, a. s., a Mesta Trenčín. V súčasnosti je v MHD Trenčín 39 autobusov. Od 16. decembra minulého roku sú v prevádzke 4 nové mestské autobusy typu Karosa B 952 s motorom ERO III. Teraz k nim pribudne ďalších 16 autobusov. Na linkách ich cestujúci v meste poznajú podľa typickej červenej metalízy a svietiacich elektronických informačných tabúľ, ktoré zlepšujú ich orientáciu a informovanosť. Nové autobusy budú nasadené na najväčšie denné kilometrické výkony turnusov, vrátane sobôt a nedieľ, s ohľadom na množstvo prepravovaných osôb.


          Zavedenie nových autobusov na linky je snahou o maximálne využitie ich potenciálu. Týmto spôsobom je k dnešnému dňu obnovených 51 % vozidlového parku MHD Trenčín, čím je dosiahnutá veková štruktúra autobusov MHD do 7,5 roka. Najneskôr do roku 2008 budú vymenené všetky autobusy v MHD Trenčín.


          SAD Trenčín bude do roku 2016 spravovať mestskú hromadnú dopravu v Trenčíne. Rozhodlo o tom v decembri minulého roka mestské zastupiteľstvo, keď schválilo zmluvu medzi mestom a SAD Trenčín. Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy so SAD Trenčín, a.s., o verejnom záujme určuje, aký bude cestovný poriadok, ako budú autobusové linky premávať, na ktorých úsekoch a v akých časoch.


          „Rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je ten, že Mesto Trenčín hrá významnú, dominantnú úlohu ako zmluvný partner dopravcu a konečne sme mohli zareagovať na dlhodobé požiadavky občanov, veď niektoré úpravy požadujú už od začiatku tohto volebného obdobia. Určovanie ceny lístkov je tiež v kompetencii mesta, cena by sa meniť nemala. Dopravca musí zabezpečiť bezpečnú dopravu MHD podľa požiadaviek Mesta Trenčín a my musíme zaplatiť dopravcovi za objednané prepravné výkony a nahradiť vzniknutú stratu“, hovorí zástupca primátora Anton Boc.


          Dôležité zmeny, vychádzajúce zo zmluvy o spolupráci medzi Mestom Trenčín a SAD, a.s., v Trenčíne, schválili vo štvrtok poslanci mestského zastupiteľstva. Zvýšili dotáciu pre SAD o 8 mil. Sk na 20 mil. Sk. Mesto Trenčín tak vykryje stratu z roku 2005, ktorá sa vytvorila v SAD v rámci prevádzkovania MHD v Trenčíne a upravilo financovanie v roku 2006.


 


Typy nových autobusov a ich počet


 


          Jedenásť kusov Karosy B 952 s moderným motorom ERO III v prevedení červená metalíza má mechanickú synchronizovanú prevodovku a kapacitu 31 miest na sedenie a 68 miest na státie. Sú vybavené elektronickými informačnými tabuľami, čím sa zlepší orientácia pre cestujúcich a vyhrievaná sedačka vodiča zlepšuje jeho podmienky na prácu.


          Štyri Karosy B 961 v prevedení ľudovo nazvanom „harmonika“, majú všetky vymoženosti vyššie uvedené, naviac automatickú prevodovku a kapacitu 167 cestujúcich, z toho 45 môže sedieť.


          Šestnástym novým autobusom, ktorý sa však na cestách objaví až koncom júla, je Karosa CITELIS. Pasažierov pojme 99, pre uľahčenie ich nastupovania bude môcť vodič dvíhať a nakláňať karosériu.


 


Kam budú nasadené nové autobusy
 


 


Porad. číslo:


 


 


Číslo linky:


 


 


Názov Linky:


 


 


Výrobný typ vozidiel:

1.309001TN, Juh II – TN, Kubra námestieKarosa 961
2.309001TN, Juh II – TN, Kubra námestieKarosa 961
3.309001TN, Juh II – TN, Kubra námestieKarosa 961
4.309017TN, Juh ZŠ – TN, TrensKarosa 961
5.309008TN, Juh II – TN, VUOCitelis
6.309002TN, VUO – TN, NozdrkovceKarosa 952
7.309002TN, VUO – TN, NozdrkovceKarosa 952
8.309009TN, Juh II – TN, VUOKarosa 952
9.309005TN, Juh ZŠ – TN, VOD-EKOKarosa 952
10.309005TN, Juh ZŠ – TN, VOD-EKOKarosa 952
11.309008TN, Juh II – TN, VUOKarosa 952
12.309015TN, Juh II – TN, VOD-EKOKarosa 952
13.309022TN, Juh II – TN, TrensKarosa 952
14.309023TN, Juh III – TN, TrensKarosa 952
15.309011TN, Juh ZŠ – TN, Kubrica, námestieKarosa 952
16.309008TN, Juh II – TN, VUOKarosa 952


 


Viete, že…


 


          …od 2.6.2006 začala skúšobná prevádzka nočného spoja č.50, ktorým sú zokruhované hlavné mestské časti


mesta Trenčín od 22.00 do 05.00 hod.?


          …od 1.6.2006 boli predĺžené niektoré spoje linky č. 2 a 6 k OC MAX?


          …od 1.6.2006 bola spustená skúšobná prevádzka linky č.3, ktorá spája Orechové a Záblatie s Juhom?


          …v MHD Trenčín sa pripravuje systémová zmena cestovných poriadkov k 1.9.2006? Prejde na systém intervalového cestovného poriadku. Nový cestovný poriadok je spracovávaný s pomocou Výskumného ústavu dopravy Žilina, a.s., na základe požiadaviek Mesta Trenčín.+ V popredí vidíte Karosu B 961.+ Vpravo je Karosa B 952.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!