Vďaka úsporám bude mať mesto v novom roku viac peňazí

18. 12. 2009

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom ostatnom decembrovom rokovaní odsúhlasili zmenu rozpočtu pre rok 2009 a tiež návrh na programový rozpočet pre rok 2010.         


Ako uviedol na brífingu pred novinármi primátor Branislav Celler, tohtoročné príjmy mesta nedosiahli plánovanú úroveň, ale mesto vďaka úsporným opatreniam, ktoré zapracovalo v prvom polroku, hospodárilo vyrovnane a v bežnej časti rozpočtu dokonca s prebytkom 711-tisíc eur. Vďaka ďalším úsporným krokom sa bude šetriť aj v novom rozpočte, a to nie v malých čiastkach. „V novom roku sa prejaví úspora na administratíve úradu vo výške 125-tisíc eur, úspora na elektrickej energii zvolením alternatívneho operátora vo výške 160 tisíc eur a napríklad aj úspora na správe a údržbe cintorínov vďaka verejnej súťaži na poskytovanie tejto činnosti vo výške 110 tisíc eur. Celkovo je to viac ako 396 tisíc eur, ktoré sa nám podarí ušetriť vďaka dobrému plánovaniu a manažmentu úradu,“ spresnil Celler.


Mesto môže podľa prednostu Františka Orolína počítať budúci rok s príjmami z podielových daní vo výške 11,9 mil. eur. Rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný s príjmami aj výdavkami vo výške takmer 50 mil. eur. Z rozpočtovaných kapitol sa úsporné opatrenia najviac dotýkajú chodu programu Manažment a plánovanie či Propagácia a cestový ruch. Naopak škrty sa nedotýkajú programov Vzdelávanie a Sociálne služby.


V kapitálových výdavkoch sa zobrazilo dofinancovanie výstavby novej letnej plavárne a projekty financované z eurofondov, a to konkrétne:


– Rekonštrukcia troch základných škôl na území mesta Trenčín (ZŠ na Hodžovej ul., ZŠ na Novomeského ul. a ZŠ na Veľkomoravskej ul.)


– Rekonštrukcia Kultúrneho centra Hviezda


– Projekt Operačný projekt informatizácie  spoločnosti, ktorý slúži na kvalitnejšie zabezpečenie služieb poskytovaných verejnosti prostredníctvom mestského úradu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!