V Trenčíne pribudne päť nových ulíc

23. 12. 2009

Napredujúca výstavba v lokalitách mestskej časti Stred a mestskej časti Západ si vyžiadala vytvorenie piatich nových trenčianskych ulíc.


Trenčianske mestské zastupiteľstvo na decembrovom zasadnutí schválilo všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej časti Západ. Týmto všeobecne záväzným nariadením s účinnosťou od 1. 1. 2010 vznikne v našom meste päť nových ulíc:
Na Zongorkeulica je situovaná v mestskej časti STRED v lokalite „Villa Park“ pri Soblahovskej ulici
Pod lesoparkomulica sa nachádza v mestskej časti STRED pri ulici Nad tehelňou
Kňažskéulica je situovaná v mestskej časti ZÁPAD pri Malozáblatskej ulici
Šafránová, Slivkováobe ulice sa nachádzajú v mestskej časti ZÁPAD neďaleko Kasárenskej ulice smerom na Zlatovce


Podľa súčasnej legislatívy sa určujú názvy ulíc a iných verejných priestranstiev formou  všeobecne záväzného nariadenia. Používať názov ulice alebo verejného priestranstva však možno až nadobudnutím jeho účinnosti (t. j. 15. deň od vyvesenia na úradnej tabuli mesta).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!