V Trenčíne ocenili detské osobnosti 2010

22. 6. 2010

Pred zrakom pedagógov, rodičov či starých rodičov si dnes (22. júna) 26 žiakov a školských kolektívov prevzalo z rúk primátora Branislava Cellera titul Detská osobnosť Trenčína 2010. Najúspešnejších riešiteľov predmetových olympiád, mladých umelcov a športovcov ocenila samospráva už po šiestykrát. 

V zozname ocenených mladých talentov pribudli desiatky trenčianskych školákov, ktorí  svojimi vedomosťami, športovým majstrovstvom alebo umeleckým talentom zabodovali v predmetových olympiádach, športových súťažiach či umeleckých vystúpeniach prinajmenšom na krajskej úrovni. „Teší ma, že máme v Trenčíne šikovné deti a cieľavedomých pedagógov, ktorí sa im venujú a podieľajú na ich úspechoch. Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl, bude aj naďalej klásť veľký dôraz na vzdelanie, pretože práve na školách sa formuje nielen budúcnosť žiakov, ale aj celého mesta či spoločnosti,“ zdôraznil primátor Branislav Celler.

Okrem jednotlivcov a kolektívov boli po tretíkrát ocenené aj dve základné školy, ktoré získali najviac bodov vo vedomostných a športových disciplínach. Prvenstvo v predmetových súťažiach si opäť nedala vziať ZŠ Dlhé Hony, najlepších športovcov vychováva ZŠ na Hodžovej ulici.

„Je dlhoročnou tradíciou, že naša škola sa zapája do rôznych súťaží. Jedna vec je pracovať v škole a učiť podľa osnov, iné je podchytiť talenty, ktoré majú na viac. To je jednou z priorít školy – venovať sa deťom nadaným v nejakej oblasti.  Naše umiestnenie je výsledkom práce detí a celého kolektívu ľudí, ktorí žiakov pripravujú,“ takto ilustroval úspešnosť riaditeľ ZŠ Dlhé Hony Michal Galko. Na škole chcú aj naďalej  pokračovať v nastúpenom trende, vyhľadávať talenty a pracovať s nimi. „Bol by som zlý riaditeľ, keby som povedal, že sa nepokúsime obhájiť titul najlepšej školy aj na budúci rok,“  dodal Galko.

Riaditeľ Marián Lopatka zo ZŠ na Hodžovej ulici, ktorá v uplynulom školskom roku dosahovala najlepšie športové výsledky, zamestnáva sedem telocvikárov a zázemie na športovanie si pochvaľuje. „Sme najväčšia škola a výber talentov je prirodzený. Máme na to vytvorené všetky podmienky – posilnenú telesnú výchovu, množstvo krúžkov, dve telocvične či nový športový areál. Aktívny pohyb je jednou z najvhodnejších foriem mimoškolskej činnosti. Keď dieťa športuje, má vyplnený voľný čas a to je v súčasnosti najlepšia prevencia proti drogám,“  myslí si Lopatka. Aj na Hodžovej ulici veria, že na budúci rok im prvenstvo v športe medzi trenčianskymi školami nik nevyfúkne. Nový školský rok však určite opäť prinesie skvelé výsledky na všetkých trenčianskych základných školách.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!