V Trenčíne na výstavisku bude od utorka do štvrtka „mokro“

21. 9. 2009

Už po šestnásty raz sa od 22. do 24. septembra stane trenčianske výstavisko dejiskom medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a obcí AQUA.


Okrem slovenských a českých vystavovateľov sa na tomto, svojho druhu, najväčšom podujatí na Slovensku, ktoré organizuje výstavisko EXPO CENTER Trenčín v spolupráci s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťou, predstaví na ploche 5 300 m2 viac ako 100 vystavovateľov popredných firiem z Poľska, Nemecka a Belgicka.


Zámerom výstavy AQUA je prispieť k racionálnemu využívaniu vodných zdrojov, pretože voda je podmienkou života na Zemi a predstavuje nenahraditeľnú zložku rastlinných a živočíšnych organizmov. Je podstatnou zložkou biosféry a má popri pôde prvoradý význam pri zabezpečovaní výživy ľudstva. Patrí do skupiny najpotrebnejších, ale súčasne najrozšírenejších prírodných zdrojov. A preto úlohou celej spoločnosti je chrániť ju pred znečistením, vyčerpaním alebo iným znehodnotením.


Záštitu nad výstavou prevzal minister životného prostredia SR. Popri výstave AQUA sa koná odborný sprievodný program. Jeho súčasťou bude aj vedecká konferencia AQUA, ktorá je tento rok venovaná téme Obnova verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Skúsenosti zo Slovenska  prinesie odborná konferencia Membránové čistiarne odpadových vôd – súčasnosť a perspektívy na Slovensku a seminár Diaľkové odpočty vodomerov – prezentácia technológie a realizovaných projektov. Študentom stredných škôl je určené podujatie Asociácia vodárenských spoločností pre školy.          


Výstavný areál bude otvorený od 10.00 h do 17.00 hod., 24. 9. 2009 od 10.00 h do 16.00 hodiny.


/Expo Center/, krátené

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!