V sobotu môžeme voliť do 20. hodiny

22. 11. 2010

Už túto sobotu 27. novembra 2010 si budeme voliť predstaviteľov mesta Trenčín na najbližšie štyri roky. Volebné miestnosti budú v tento deň otvorené od 7. do 20. hodiny.


Podmienkou pri voľbe primátora mesta Trenčín a poslancov mestského zastupiteľstva je, aby mal volič trvalý pobyt na území mesta a najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov svojho veku.  Volič môže voliť na území mesta Trenčín vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.


Voliči dostanú dva volebné lístky – jeden na voľbu primátora a druhý na voľbu poslancov mestského zastupiteľstva.  Pri voľbe primátora sa dá zakrúžkovať len jeden kandidát. Krúžkuje sa vždy poradové číslo pri mene kandidáta uvedené pred jeho menom. Iné vyznačenie kandidáta ako krúžkovaním nie je platné.


Na hlasovacom lístku pri voľbe do mestského zastupiteľstva volič zakrúžkovaním poradových čísel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje.  Počet mandátov je uvedený na hlasovacom lístku. Zakrúžkovať možno maximálne toľko kandidátov, koľko je na ňom uvedených. Ak volič zakrúžkuje viac kandidátov bude hlasovací lístok neplatný. V meste Trenčín sú 4 viacmandátové volebné obvody – SEVER, JUH, STRED a ZÁPAD, v ktorých sa volia poslanci mestského zastupiteľstva v pomerne k počtu obyvateľov mesta.


Podrobnejšie informácie ako aj zoznam kandidátov na primátora a poslancov mestského zastupiteľstva nájdete na www.trencin.sk/komunalne_volby


 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!