V Opatovej bude zastavovať viac prímestských autobusov

21. 5. 2010

Pri motoreste v trenčianskej mestskej časti Opatová by v blízkej budúcnosti malo zastavovať viac autobusov prímestskej dopravy, než doposiaľ. Opatovčania rozšírenie možností na cestovanie vítajú. 


Opatová bola kedysi samostatnou obcou, dnes je súčasťou Trenčína. S centrom mesta a so sídliskom Juh ju spája linka mestskej hromadnej dopravy číslo 21. Okrem „dvadsaťjednotky“  Opatovou oboma smermi prechádzajú autobusy prímestskej dopravy.  Nie každý spoj však na zastávke pri motoreste stojí. Obyvatelia Opatovej sa kvôli tomu obrátili na trenčiansku radnicu. Primátor Branislav Celler a predseda Komisie dopravy, životného prostredia a investícií MsÚ Jozef Mertan iniciovali stretnutie s generálnym riaditeľom SAD Jurajom Popluhárom, výsledkom ktorého je spoločný postup pri riešení tejto problematiky.


Dôvodom, prečo v Opatovej niektoré prímestské autobusy nezastavujú, hoci by podľa cestovného poriadku mali, nie je, podľa Popluhára, svojvôľa vodičov, ale preplnenosť vozidiel predovšetkým počas špičky. Ďalší cestujúci by sa do autobusov jednoducho nezmestili. Pre tie spoje, ktoré v súčasnosti nemajú v cestovnom poriadku zapracované zastavovanie pri motoreste v Opatovej, ponúka autobusový prepravca riešenie: „Vypracujeme zoznam takýchto spojov a určíme, ktoré z nich by v Opatovej mohli zastavovať. Z tých si Opatovčania budú môcť vybrať a následne s Mestom Trenčín podáme objednávateľovi prímestskej dopravy – Trenčianskemu samosprávnemu kraju, žiadosť o zmenu v cestovnom poriadku,“ dodal generálny riaditeľ trenčianskej SAD na margo pripravovaných krokov.


„Obyvatelia Opatovej sú zároveň občanmi Trenčína. Podpora autobusového spojenia tejto časti mesta s okolitými obcami a mestami pre nich môže priniesť mnohé pozitíva,“ netajil spokojnosť s výsledkami rokovania medzi mestom a SAD-kou J. Mertan.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!