V meste pribudnú oranžové nádoby i vrecia na bioodpad

4. 1. 2018

Trenčín má novelizované Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi. Schválili ho poslanci 13. decembra 2017.   

Na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bola schválená novelizácia VZN č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčín.

Do nariadenia boli doplnené spôsoby zberu odpadu prostredníctvom polopodzemných kontajnerov, červených nádob na kovový odpad, oranžových nádob na odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky a 120 l vriec určených na bioodpad.

Červené nádoby na kovy boli v meste rozmiestnené už v júli 2017. Začiatkom roka 2018 prídu na rad oranžové nádoby na odpad z viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky. Rozmiestnených bude 50 takýchto nádob a vyvážané budú raz za mesiac.

Doplnkovou službou pre triedenie tzv. „zeleného“ bioodpadu bude možnosť odvozu bioodpadu z kompostovateľných 120 l vriec označených nálepkou „Marius Pedersen“ určených výlučne na bioodpad. Bude možné ich zakúpiť v Klientskom centre MsÚ.

Od 1. 1. 2018 je účinná novelizácia vyhlášky k zákonu o odpadoch. V súvislosti s ňou určuje VZN mesta povinnosť pre každý bytový dom, ktorý má vo svojom vlastníctve záhradu alebo pozemok so zeleňou, do 31. 1. 2018 sa rozhodnúť, ako bude nakladať s bioodpadom, či bude kompostovať alebo si vyberie bionádobu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!