Uzávierka železničného priecestia v Trenčianskych Biskupiciach

23. 7. 2009

Z dôvodu opravy železničného priecestia trate „Trenčín – Chynorany“ na ceste III/50762 ul. Legionárska v Trenčíne (časť Trenč. Biskupice) bude v dňoch 25.07.2009 od 8.00 h (sobota) – 29.07.2009 do 5.00 h (streda) úplne uzavretá ul. Legionárska v mieste priecestia.


Počas uzávierky budú dopravnými značkami vyznačené obchádzkové trasy, ktoré sú riešené podľa nižšie zobrazených máp zvlášť pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy prímestskej a mestskej hromadnej dopravy. Obchádzkové trasy sú totožné pre oba jazdné smery.


Obmedzenia týkajúce sa dočasného zrušenia zastávok MHD a prímestskej dopravy sú bližšie popísané a zobrazené v príslušnej mape.


Počas uzávierky bude upravená aj cestná svetelná signalizácia s ohľadom na uzavretie jedného ramena križovatky.


Pohyb chodcov cez priecestie bude umožnený počas celej doby trvania uzávierky. Chodci môžu prechádzať cez dočasne zriadený chodník (v tesnej blízkosti súčasného), ktorý bude zaistený existujúcim zabezpečovacím zariadením priecestia.


 Osobné vozidlá


Obchádzková trasa pre smer „Centrum mesta – Noviny, Biskupice, Nozdrkovce“:


z ul. Legionárska cez okružnú križovatku pri Keramoprojekte, následne po ul. Dolný Šianec, Jesenského, Karpatská, Jána Zemana, Javorinská na ul. Legionárska (cesta III/50762). Opačný smer obdobne.


V záujme zaistenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávke budú na tejto trase dočasne umiestnené značky „Zákaz zastavenia“.Zobraziť Osobné vozidlá na väčšej mape

Popis pre prácu s mapou: Kliknutím na značku alebo trasu obchádzky sa zobrazia doplňujúce informácie. Pomocou navigátora v ľavej hornej časti mapy je možné mapu približovať, vzďaľovať a posúvať. Takisto je možné mapu približovať poklikaním a posúvať myšou.


 Nákladné vozidlá


Obchádzková trasa pre smer: „Centrum mesta – Noviny, Biskupice, Nozdrkovce“:


z ul. Električná priamo po ceste II/507 cez okružnú križovatku pri HM Tesco, cez okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej po ceste III/50762 do obce a následne popri letisku do Biskupíc – ul. Legionárska. Opačný smer obdobne.


Obchádzka pre nákladné vozidlá je trasovaná cez Trenčiansku Turnú z dôvodu obmedzenej výšky cestného podjazdu na Karpatskej ulici.Zobraziť Nákladné vozidlá na väčšej mape


Popis pre prácu s mapou: Kliknutím na značku alebo trasu obchádzky sa zobrazia doplňujúce informácie. Pomocou navigátora v ľavej hornej časti mapy je možné mapu približovať, vzďaľovať a posúvať. Takisto je možné mapu približovať poklikaním a posúvať myšou.


 Mestská hromadná doprava – týka sa len linky č. 2, trasovanie ostatných liniek zostáva bez zmeny


Obchádzková trasa pre linku č. 2: smer „Sihoť IV – Biskupice“ – zo zastávky „TN, Legionárska“ (pri Allianz) cez okružnú križovatku pri Keramoprojekte, následne po ul. Dolný Šianec, Jesenského, Karpatská, Jána Zemana, Javorinská, Legionárska na zastávku „TN, Biskupice, námestie“. Opačný smer obdobne.


Zastávky „TN, Legionárska, nemocnica“ a „TN, Legionárska, reštaurácia“ budú dočasne zrušené bez náhrady.


Linka č. 20: z dôvodu celozávodných dovoleniek nepremáva.Zobraziť Mestská hromadná doprava na väčšej mape

Popis pre prácu s mapou: Kliknutím na značku alebo trasu obchádzky sa zobrazia doplňujúce informácie. Pomocou navigátora v ľavej hornej časti mapy je možné mapu približovať, vzďaľovať a posúvať. Takisto je možné mapu približovať poklikaním a posúvať myšou.


 

Prímestská doprava smer „Trenčín – Trenčianske Stankovce“


Obchádzková trasa: zo zastávky „Električná ulica, nemocnica“ priamo po ul. Električná (II/507) cez okružnú križovatku pri Tesco so zastavením na zastávke Tesco BUS, ďalej cez okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej do obce na zastávku „Trenčianska Turná, námestie“, následne budú spoje pokračovať do Trenčianskych Stankoviec. Pre opačný smer obdobne.


Zastávky „Trenčín, Biskupice, rázcestie“, „Trenčín, Biskupice, LOT“, „Trenčianska Turná, železničná stanica“ budú dočasne zrušené.Zobraziť Prímestská doprava smer „Trenčín – Tr. Stankovce“ na väčšej mape


Popis pre prácu s mapou: Kliknutím na značku alebo trasu obchádzky sa zobrazia doplňujúce informácie. Pomocou navigátora v ľavej hornej časti mapy je možné mapu približovať, vzďaľovať a posúvať. Takisto je možné mapu približovať poklikaním a posúvať myšou.


Prímestská doprava smer „Trenčín – Mníchova Lehota“


Obchádzková trasa: zo zastávky „Električná ulica, nemocnica“ priamo po ul. Električná (II/507) cez okružnú križovatku pri Tesco so zastavením na zastávke Tesco BUS, ďalej cez okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej do obce na dočasne zriadenú zastávku „Trenčianska Turná, ZŠ“ (na mieste pre trhovisko), následne budú spoje pokračovať späť cez okružnú križovatku pri Trenčianskej Turnej do Mníchovej Lehoty. Pre opačný smer obdobne.


Zastávky „Trenčín, Biskupice, rázcestie“, „Trenčín, Biskupice, LOT“, „Trenčianska Turná, železničná stanica“ budú dočasne zrušené.Zobraziť Prímestská doprava smer „Trenčín – Mníchova Lehota“ na väčšej mape


Popis pre prácu s mapou: Kliknutím na značku alebo trasu obchádzky sa zobrazia doplňujúce informácie. Pomocou navigátora v ľavej hornej časti mapy je možné mapu približovať, vzďaľovať a posúvať. Takisto je možné mapu približovať poklikaním a posúvať myšou.


 


Prosíme vodičov i ostatných občanov o strpenie dočasných obmedzení vyplývajúcich z uzávierky.


  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!