Uzávierka prijímania žiadostí o dotácie pre oblasť sociálnych vecí a zdravotníctva je 31. marca

9. 2. 2009

Objem financií určených pre dotácie a granty v oblasti sociálnych vecí a zdravotníctva je 23 236 eur, z toho takmer 15-tisíc eur sa prerozdelí na základe predložených projektov žiadateľom o grant. Uzávierka prijímania žiadostí je 31. marca, následne projekty vyhodnotí Komisia sociálnych vecí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V minulom roku boli granty a dotácie rozdelené v celkovej výške viac ako 23-tisíc eur.


Mesto Trenčín poskytne v roku 2009 sumu 436.530 eur (13 miliónov 150 tisíc korún) na dotácie a granty v šiestich oblastiach: školstvo, sociálna problematika a zdravotníctvo, šport, kultúra, životné prostredie a cestovný ruch.

Zoznam podporených projektov v oblasti sociálnych vecí


a zdravotníctva v roku 2008


Pridelená suma


         v Sk

Slovenský zväz telesne postihnutých Prvá ZO č.27 18 800,00
Zväz sluchovo postihnutých ZO nedoslýchavých 20 000,00
Liga proti reumatizmu 21 000,00
ARS Vinendi, r.o., na podporu zdravia 35 000,00
DEMY ─ domov soc. služieb 10 000,00
Asociácia zväzov telesne postihnutých 10 000,00
ILCO ─ Svojpomocný klub stomikov 25 000,00
ZO Únia nevidiacich 20 000,00
Zväz diabetikov Slovenska 40 000,00
Slovenská spoločnosť celiatikov 17 000,00
Klub abstinentov ─ OZ 30 000,00
Organizácia postihnutých chronickými chorobami 20 000,00
Združenie kresťanských dôchodcov Slovenska 10 000,00
Jednota dôchodcov na Slovensku  ─ KO 30 000,00
Rodinné centrum Južanček 80 000,00
Jednota dôchodcov 50 000,00
Diecézna charita Nitra 282 000,00

Spolu


 718 800,00 Sk


(23 860 eur)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!