Úspora napriek zvýšeniu svietivosti

31. 10. 2005

           Prvú etapu rekonštrukcie verejného osvetlenia v Trenčíne vykonala firma Siemens v roku 2004 v zmysle zmluvy, uzavretej s mestom na prevádzku, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie. Etapa zahŕňala výmenu všetkých svetelných bodov za iný typ nízkoenergetických svietidiel. Rekonštrukciou sa zabezpečila 98% svietivosť všetkých svetelných bodov na území mesta Trenčín.


          Súčasne so zvýšením svietivosti z pôvodných približne 70% na 98% klesla spotreba elektrickej energie z 3 330 000 kWh v roku 2003 na približne 2 500 000 kWh v roku 2005. Predstavuje to úsporu elektrickej energie vo výške 830 000 kWh napriek zvýšeniu svietivosti verejného osvetlenia o 28%.


            Z celkovej spotreby 2 500 000 kWh platí Mesto Trenčín približne 70% spotreby vo vysokej tarife, t.j. 1,98 Sk za 1 kWh a 30% v nízkej tarife, t.j. 1,22 Sk za 1 kWh. Tieto ceny sú bez DPH. V súčasnosti rokuje spoločnosť Siemens so ZSE o úprave cien za spotrebu elektrickej energie. Podľa predbežných výsledkov týchto rokovaní by Mesto Trenčín od 1. 1. 2006 malo platiť celú spotrebu elektrickej energie v nízkej tarife.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!