Upozorňujeme na zmenu prednosti v jazde

5. 5. 2014

Na Opatovskej ulici v Opatovej je zmenený dopravný režim na križovatke s novovybudovaným nadjazdom.


Hlavná cesta je vedená z nadjazdu na Opatovskú ulicu v smere na Sihoť. Ako vedľajšia cesta je značená slepá časť ulice od nadjazdu k železničnej trati. Na ceste I/61 (hlavná trasa na Žilinu) od novej obytnej štvrti Na kameni až po Opatovú bola upravená rýchlosť z pôvodných 90 km/h na 70 km/h. Nakoľko nadjazd bol budovaný v rámci stavby modernizácia železničnej trate, zmeny vykonal jej zhotoviteľ na základe požiadaviek Mesta Trenčín a ostatných dotknutých orgánov.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!