Upozorňujeme na dopravné obmedzenie na Opatovskej ceste

13. 9. 2018

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. (TVK) zdvorilo žiadajú občanov o spoluprácu a trpezlivosť.

V utorok 18. a v stredu 19. septembra 2018 budú čase od 8.00 do 17.00 hodiny prebiehať zemné práce na časti prístupovej cesty ku garážam (smer Armádna ulica) a na úseku Opatovskej cesty od miesta otáčania autobusov MHD po prečerpávaciu kanalizačnú stanicu TVK.

Ide o súčasť prác na dobudovaní verejnej kanalizácie.

Prosíme obyvateľov o vyparkovanie áut, ktoré budú v dané dni používať, ráno pred 8.00 mimo areál garáží a prístupovej komunikácie.

Autá bude opätovne možné zaparkovať v garážach po 17.00 h.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!