Upozornenie na smogovú situáciu

27. 1. 2018

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 pre Trenčín a okolie Trenčín. Hodnota prvého prekročenia prahu (μg.m-3) dosiahla 26. 1. 2018 o 16.00 h hodnotu 101. Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a aktuálnych koncentráciách PM10 možno nájsť na stránke www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_varovny_system.


Príčiny smogovej situácie


Vysoké emisie PM10  z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, znečistenie z dopravy.


Geografická oblasť očakávaných vysokých koncentrácií PM10


Vzhľadom na nepriaznivé rozptylové podmienky možno očakávať vysoké koncentrácie PM10 vo všetkých oblastiach v blízkosti, v ktorých sa nachádzajú relevantné zdroje PM10 (napr. lokálne kúreniská na pevné palivo, kotolne na pevné palivo a pod.).


Predpoveď na najbližšie obdobie


Počas nasledujúcich 24 hodín bude pretrvávať podobný ráz počasia ako v súčasnosti, teda oblačno až zamračené, bezvetrie alebo len slabý vietor, od nedele možné slabé prehánky.


Informácie o možných zdravotných účinkoch a odporúčanom správaní


Pod pojmom PM10 rozumieme frakciu suspendovaných častíc v pevnom alebo kvapalnom skupenstve s aerodynamickým priemerom 10 μm, ktoré môžu mať akútne i chronické účinky na zdravie.


Informácia o rizikových skupinách obyvateľstva


K najcitlivejším skupinám populácie na častice PM10 patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo – cievnej sústavy, alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy.


Opis možných účinkov


Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 μg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.


Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu.


Odporúčané predbežné opatrenia


Pre obmedzenie zbytočnej expozície častíc PM10 v čase so zvýšenými koncentráciami v ovzduší považujeme za vhodné zabezpečiť tieto opatrenia:


– obmedziť dobu pobytu vonku,


– skrátiť vetranie obytných miestností,


– obmedziť fyzickú námahu vonku (fyzická práca, športové aktivity).


Obyvateľstvo využívajúce lokálne vykurovacie systémy na pevné palivo (pece, kachle, kotle ústredného kúrenia, kozuby a pod.) by malo dlhodobo dodržiavať tieto zásady:


– Nespaľovať odpad, vrátane odpadového dreva (nábytok, okná a pod.), vznikajú pritom okrem PM10 aj ďalšie toxické látky.


– V prípade kúrenia drevom používať drevo dobre vysušené (malo by sa sušiť 1-2 roky)


A udržovať spaľovanie paliva pokiaľ možno v optimálnych podmienkach:


– pravidelne čistiť kotol a komín,


– prikladať radšej častejšie po menších dávkach,


– nastaviť regulačné klapky tak, aby mal vzduch prístup k palivu, nedusiť oheň.


Ak je to možné, udržovať teplotu za kotlom medzi 150 – 250°C a pokiaľ je to možné, vymeniť staré spaľovacie zariadenie za moderný kotol s nízkymi emisiami škodlivých látok


Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie častíc PM10 v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú exponovaní jedinci.


 


Zdroj ďalších informácií


Podrobnejšie informácie o všetkých prekročeniach informačných alebo výstražných prahov, o aktuálnych hodnotách koncentrácií znečisťujúcich látok ako aj informácie z oblasti kvality ovzdušia


sú na www.shmu.sk a v pracovnom čase na hore uvedených kontaktoch. Podrobnejšie informácie o zdravotných účinkoch môžete získať v pracovnom čase na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.


RÚVZ Trenčín, 032 650 9516, 032 650 9520, 0911 989 823, tn.bustinova@uvzsr.sk, tn.hzp@uvzsr.sk


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!