Únia miest Slovenska nesúhlasí s prenosom kompetencií bez financií

6. 10. 2008

Mestá, združené v Únii miest Slovenska (ÚMS) striktne odmietajú zámer vlády preniesť novelizáciou zákona kompetencie za rozvoj a dobudovanie vodovodnej a kanalizačnej siete na obce a mestá bez náležitého finančného krytia. Považuje to za vážny zásah do ich rozpočtov, čo im neumožní vkladať prostriedky do svojho ďalšieho rozvoja. Prezídium ÚMS na svojom zasadnutí v Trnave dnes konštatovalo, že takýmto politickým rozhodnutím sa mestá a obce môžu dostať do problémov.


Slovensko sa zaviazalo do roku 2010 a 2015 postupne dobudovať sieť vodovodov a kanalizácie. Vývoj však ide oveľa pomalšie, i keď mestá a vodárenské spoločnosti sa snažili,“ povedal na brífingu počas zasadnutia ÚMS predseda, trnavský primátor Štefan Bošnák. Dodal, že pri deficite financií z fondov sa stretávajú s prekážkami v podobe regulácie cien vody. „Regulačný úrad sieťových odvetví podľa nášho názoru na hrane ústavnosti reguluje platby sa služby vodárenských spoločností. Neprihliada totiž na reálny vývoj nákladov v danej oblasti, čím prichádza k totálnemu obmedzovaniu vytvárania zdrojov financovania cez zisk. A práve zisk vodárenské spoločnosti chcú používať na kofinancovanie projektov,“ povedal Bošnák. „Dostávame sa tak do začarovaného kruhu,“ dodal generálny sekretár ÚMS Marián Minarovič. „Máme realizovať niečo, čo aj chceme a je naším cieľom a vláda nám týmito úpravami v tom bráni a pritom chce, aby sa to realizovalo,“ skonštatoval.


Podľa primátora mesta Trenčín Branislava Cellera štát nemôže preniesť svoj medzinárodný záväzok na obce a mestá len preto, že ho nevie splniť. ,, V reálnej situácii nie je ani finančne možné, aby to zvládli obce a mestá, nakoľko len v Trenčíne by investície predstavovali minimálne 600 miliónov korún, „ dodal B. Celler.


Prezídium ÚMS sa ďalej zaoberalo aktuálnou legislatívou, najmä novelou zákona o obecnom zriadení, ktorá má priniesť aj ďalšie úpravy, zriadením Komunálneho, výskumného a poradenského centra so sídlom v Piešťanoch, pokračovaním projektu Benchmarking mestských úradov, orientovaným na efektivitu práce a ďalšími otázkami.


/tasr, jm doplnené/


Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu správ  TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu  porušením autorského zákona.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!