Umývame hnedé nádoby na odpad na sídliskách

26. 9. 2022

V tomto týždni od 26. do 28. septembra 2022 umýva zmluvný partner mesta Marius Pedersen nádoby na odkladanie bioodpadu v sídliskovej zástavbe. Tento rok je naplánované ešte jedno takéto umývanie na konci októbra.

umývanie bionádobyBionádoby sa umývajú hneď po vysypaní odpadu. Pred vozidlom s umývacou nadstavbou ide zberové vozidlo a nádobu vyprázdni, potom môže byť smetiak umytý. Umývanie vodou a dezinfekčným prostriedkom prebieha vo vnútri umývacieho auta. Znečistená voda z umývania a prípadné tuhé nečistoty sú odvádzané do zásobníka, ktorý je jeho súčasťou. Odpad z čistenia nádob končí na čističke odpadových vôd a na skládke. Na umytie jednej nádoby sa minie približne 20 – 40 litrov vody. Termín ďalšieho umývania je naplánovaný na dni od 24. do 26. októbra 2022.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!