Ulicu K výstavisku kamióny už neblokujú

18. 9. 2007

          Nekonečné rady kamiónov s tovarom a nervózne prešľapujúcimi vodičmi, aj viac dní čakajúcimi pred colnicou na ulici K výstavisku na vybavenie, doslova nočná mora nielen obyvateľov celej ulice, ale aj návštevníkov Výstaviska TMM, minulý týždeň z tejto lokality zmizli. Dobrý signál, že problémy sa dajú pri troche dobrej vôle riešiť aj bez zdĺhavej byrokracie a zmeny vyhlášok, nemusí však byť javom trvalým.


          Celý problém „spôsobila“ vyhláška Colného riaditeľstva SR, ktorá pobočku colného úradu na pomerne málo frekventovanej trenčianskej ulici určila na vyclievanie textilného tovaru. A vstup Slovenska do Európskej únie „dielo skazy“ z pohľadu miestnych dokonal. Boom lacného textilu z ázijských krajín totiž zapríčinil, že na colnici majú práce nad hlavu, čo automaticky zvyšuje čakaciu dobu. Firmy, dovážajúce textilný tovar, ho v súčasnosti môžu v európskom priestore v rámci určených miest vycliť kdekoľvek. A Trenčín, resp. Slovensko, je pre mnohé zvlášť príťažlivý pre pravidlá vyclievania, ktoré u nás nie sú najprísnejšie. V praxi to potom vyzerá tak, že tovar firma vyclí na Slovensku, zaplatí clo a potom ho zavezie hoci do susednej krajiny na predaj.


          Colnica na území Trenčína je v mysliach jeho obyvateľov automaticky problémom mestskej samosprávy. „V prvom rade je  úlohou colného úradu zvládnuť tento problém, vôbec to nie je úloha mesta, mestskej polície alebo dopravného inšpektorátu. Colný úrad, ako ktorýkoľvek iný subjekt na území mesta, musí niesť dôsledky svojej činnosti tak ako iné subjekty a nemôže sa tváriť, že kamióny čakajú za jeho bránou, a preto sa ich to netýka,“ nechal sa počuť trenčiansky primátor Branislav Celler, ktorý zároveň prisľúbil, že Mesto Trenčín vyvinie všetky dostupné prostriedky na to, aby sa pobočka colného úradu premiestnila na okraj mesta. Veci dospeli až k spoločnému rokovaniu primátora s riaditeľom Colného úradu v Trenčíne za účasti predstaviteľov mestskej polície a krajského dopravného inšpektorátu.


          „Z hľadiska okamžitých riešení sme rozhodnutí osadiť na ulici K výstavisku a prístupovú komunikáciu dopravnú značku, zakazujúcu státie a zastavovanie nákladným vozidlám nad 3,5 t. Tak vyzveme colný úrad, aby si zabezpečil náhradné príležitostné parkovisko niekde na okraji mesta a ulicu od kamiónov vyčistíme. Chceme diskutovať aj o tom, či Colný úrad v Trenčíne dá návrh na zmenu vyhlášky, aby sa textil nevyclieval v Trenčíne, ale v inom meste, kde sú na to vhodnejšie podmienky. To by momentálnej situácii veľmi pomohlo,“ prezradil stratégiu mesta pri rokovaní B. Celler.


          Vďaka ústretovému prístupu colníkov dostali udalosti po rokovaní rýchly spád, aj keď hovorkyňa trenčianskeho colného úradu Milada Hubočanová nevidí v zmene vyhlášky riešenie: Colné prerokovávanie tovarov z tretích krajín v krajskom meste zvyšuje jeho dynamický rozvoj, prispieva k stabilizácii ekonomickej situácie a v neposlednom rade láka investorov, čo sa prejavuje aj znižovaním nezamestnanosti v celom Trenčianskom kraji. Preto o opodstatnenosti pobočky v Trenčíne nepochybujeme.“ Konkrétne riešenia, ktoré by dopravnú situáciu vyriešili definitívne, vzhľadom na časovú a finančnú náročnosť, trenčianski colníci zatiaľ nenašli, kamióny však vďaka tzv. mobilným colníkom z ulice minulý týždeň zmizli. V praxi to znamená, že sú nasmerované na colnú kontrolu do mimocolného priestoru, na iné miesto, colnicou na to určenom.


          Aby vrásky z tvárí obyvateľov ulice K výstavisku definitívne zmizli, musí sa nájsť komplexné riešenie. Aj samospráva, aj colníci vedia, že ním je definitívne presťahovanie pobočky niekde na okraj mesta. „Presídlenie pobočky do iných priestorov v zóne vhodnej na colné prerokovávanie tovarov, v ktorej by kamiónová doprava a kontajnerové zásielky neznepríjemňovali život občianskej verejnosti v Trenčíne, je v štádiu rokovania,“ ubezpečuje M. Hubočanová a B. Celler dodáva: O danom stave budem informovať nadriadené zložky trenčianskeho colného úradu, Colné riaditeľstvo SR v Bratislave s požiadavkou, aby  situáciu vyriešili čo najskôr. Domnievam sa totiž, že premiestnenie tohto pracoviska do okrajových častí mesta, možno aj do objektov vo vlastníctve štátu, je najmä otázkou ich vnútornej komunikácie.“


          Keďže sme uviedli tento materiál v optimistickom tóne, do rovnakej tóniny naladíme  aj epilóg. Zdá sa, že nové dopravné značenie na ulici K výstavisku a priľahlej komunikácii nebude potrebné a niekoľko sto tisíc korún Mesto Trenčín môže investovať do riešenia iných, minimálne rovnako dôležitých dopravných problémov. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!