Ulica gen. M. R. Štefánika je pre budovanie kanalizácie zúžená

21. 8. 2013

Odstránenie havarijného stavu kanalizácie si vyžiada investíciu 750 tisíc eur. Stavebné práce potrvajú do 30. novembra, vrátane povrchovej dočasnej úpravy cesty.


Výkopové práce sa začali v stredu 21. augusta v časti od okružnej križovatky pri ZOC MAX až po križovatku so Železničnou ulicou. Projekt s názvom „Trenčín – Ul. Gen. M.R.Štefánika – rekonštrukcia kanalizácie“ s rozpočtovým nákladom 750 tisíc eur zahŕňa kompletnú rekonštrukciu kanalizácie v dĺžke viac ako 400 metrov. Zároveň budú bezvýkopovou metódou rekonštruované prípojky od bytových domov a firiem a uličné vpuste v dĺžke 314 m.Štyri etapy prác


Rekonštrukciu kanalizácie si vyžiadal havarijný stav kanalizačných stôk. Ohrozené bolo  nielen bezpečné odvádzanie odpadových vôd, ale aj bezpečnosť dopravy na štátnej ceste I/61 a vodný zdroj Sihoť.


Práce budú vykonávané postupne v kratších úsekoch v štyroch etapách do 30. novembra tohto roka, vrátane dočasnej povrchovej úpravy cesty. Kompletné povrchové úpravy budú urobené do konca mája budúceho roka v zmysle požiadaviek správcu a vlastníka komunikácie.


Pri realizácii je zhotoviteľ povinný zabezpečiť nepretržité odvádzanie odpadových vôd tak, aby nedošlo k obmedzeniu domácností a ostatných objektov pripojených na verejnú kanalizáciu.


Obmedzenia pre ľudíPočas prác bude štvorpruhová komunikácia zúžená na dva jazdné pruhy – jeden v každom smere. V tomto čase platí pre chodcov zákaz prechádzať cez priechod pri autobusovej zastávke gen. M. R. Štefánika, Merina (pri Ul. K výstavisku). Chodci sa na opačnú stranu dostanú nadchodom pri ZOC MAX alebo priechodom na svetelnej križovatke pri Bille.


Počas prvých troch etáp bude vymenená hlavná vetva kanalizačného zberača pod Ulicou gen. M. R. Štefánika. V 4. etape sa zrekonštruuje odbočka kanalizácie vedúca na Ulicu K výstavisku. Vtedy dôjde aj k presunu autobusovej zastávky MHD gen. M. R. Štefánika, Merina o približne 120 m v smere na Žilinu.


Ide o investíciu Trenčianskych vodární a kanalizácií, v ktorých je mesto Trenčín najväčším akcionárom.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!