Trikrát o priamej komunikácii s občanom

26. 9. 2007

          Prostredníctvom svojich komunikačných kanálov prinieslo Mesto Trenčín za posledných šesť mesiacov tri nové možnosti na priamu komunikáciu na linke samospráva – občan. Najlepšiu spätnú väzbu zaznamenala kontaktná stránka na oficiálnej webovej stránke mesta www.trencin.sk, nazvaná Otázky a odpovede. V súčasnosti sa rozbieha takzvaný „zelený telefón“, bezplatná linka, na ktorú môžu občania 24 hodín denne nahlasovať prípadné poškodenia nielen životného prostredia. Tretiu možnosť vzájomnej komunikácie, tento raz priamo s primátorom mesta Branislavom CELLEROM (na snímke), ponúkajú stránky mestského informačného dvojtýždenníka INFO, kde je štatutár mesta pripravený odpovedať občanom na ich otázky v novej rubrike pod názvom „Témy, ktoré nepoznajú dovolenku“.


          Zriadením kontaktnej strany Otázky a odpovede poskytlo v marci t.r. Mesto Trenčín svojim občanom  pohodlnú možnosť získania informácií o fungovaní mestskej samosprávy prostredníctvom internetu. Odpovede vypracovávajú zamestnanci mesta, kompetentní pre danú konkrétnu oblasť záujmu. Kontaktná stránka Otázky a odpovede poskytuje na výber rôzne témy, podľa ktorých sa otázky a odpovede zadávajú a následne na webovej stránke archivujú. Prehľadné listovanie medzi konkrétnymi novšími alebo archivovanými staršími otázkami a poskytnutými odpoveďami je veľakrát návodom na riešenie problémov aj ďalším občanom, ktorí túto stránku navštívia. Mesto si však vyhradilo právo neuverejňovať maily, ktoré sa netýkajú problematiky práce mestskej samosprávy – napríklad rôzne reklamné texty, odkazy na iné stránky a pod., alebo tiež maily s vulgárnym obsahom, prípadne také, ktoré namiesto konkrétnej otázky obsahujú urážlivé, znevažujúce či agresívne formulácie.


          Takzvaný „zelený telefón“, bezplatná linka, na ktorú môžu občania 24 hodín denne nahlasovať svoje pripomienky nielen k problémom životného prostredia, ale ku všetkým, ktorých riešenie je v kompetencii mestskej samosprávy, je v Trenčíne občanom k dispozícii od 1. júna. Zelená linka má  číslo 0800102500 a odkaz, postreh či námet zo svojho okolia v trvaní maximálne dvoch minút občania nahovoria hneď po zaznení zvukového signálu. Prijaté odkazy sú vyhodnocované a príslušné zložky mesta sa podľa svojich možností v čo najkratšom čase zaoberajú ich riešením. Nápravu potom občan vidí priamo v teréne, možnosť spätnej väzby formou odpovede telefonická linka neposkytuje.


          Nová rubrika v dvojtýždenníku INFO, nazvaná „Témy, ktoré nepoznajú dovolenku“, si ešte veľa priaznivcov nenašla. Na augustovú výzvu zo stránok dvojtýždenníka INFO zareagoval zatiaľ len jeden čitateľ. Pritom do rubriky môžu čitatelia posielať otázky rôznou formou, či už prostredníctvom korešpondenčných lístkov, mailom a pod. Trenčiansky primátor je pripravený  na stránkach dvojtýždenníka Info pravidelne raz za mesiac na otázky odpovedať!  


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!