Tretí jazdný pruh pri odbočovaní z mosta

21. 11. 2018

V križovatke pod cestným mostom bol vyznačený tretí jazdný pruh v smere z mosta, resp. z Braneckého ulice. Dva pruhy umožňujú vodičom odbočiť vľavo na Električnú ulicu a jeden vpravo pod most. Toto riešenie má pomôcť k plynulejšej doprave v tomto úseku.

Ide o vyvolanú investíciu pri budovaní súkromného parkoviska pod mostom. Zároveň je toto dopravné riešenie v kontexte malého mestského zásahu podľa návrhu trenčianskeho architekta Jána Cimru.

V krátkom úseku pod cestným zjazdom z mosta boli štyri jazdné pruhy, dva v každom smere. Pruhy v smere z Električnej do centra boli vyťažené oveľa menej, ako dva pruhy v opačnom smere. Tie boli v dopravných špičkách zdrojom výrazného spomalenia plynulosti dopravy.

Dnes je zmenou vodorovného dopravného značenia k dispozícii jeden jazdný pruh v smere z Električnej ulice a tri jazdné pruhy v opačnom smere. Dva z nich slúžia na odbočenie vľavo na Električnú a jeden pruh na odbočenie vpravo pod most.

tri pruhy

Trenčianski mestskí poslanci ešte pred realizáciou požadovali doplnenie ostrovčeka pre chodcov. A tak je ostrovček medzi OD Prior a budovou pod starým mostom rozšírený. Došlo i k prekládke chodníka na Rozmarínovej ulici, presunutiu a vytvoreniu nových priechodov pre chodcov. Súkromný investor vybudoval pre chodcov prichádzajúcich z mosta i nový ostrovček na dlhom priechode ku gymnáziu. Všetky zmeny na komunikácii odsúhlasil jej správca Slovenská správa ciest a aj ministerstvo dopravy.

Mesto Trenčín uzatvorilo so spoločnosťou ELHOM, s.r.o. ako investorom parkoviska pod mostom a zároveň realizátorom vyvolaných investícií, nájomnú zmluvu na prenájom dotknutých mestských pozemkov vo výške 1 euro počas celej doby užívania pozemku. Nájomca sa zaviazal, že po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ktoré povolí užívanie chodníka na Rozmarínovej ulici, ho prevedie do vlastníctva Mesta Trenčín za kúpnu cenu 1 euro.

 

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!