Trenčín získal stabilné ratingové hodnotenie

21. 1. 2010

Vyrovnané hospodárenie mesta za uplynulé obdobie či príchod taiwanského  investora do trenčianskeho priemyselného parku sa odzrkadlili aj na poslednom hodnotení Európskej ratingovej agentúry (ERA). Tá priradila mestu Trenčín dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene A-, ktoré predstavuje stabilný výhľad. V krátkodobom ratingovom hodnotení získalo mesto hodnotenie S2, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie A – .  


„S výsledkom hodnotenia sme spokojní. Aj napriek tomu, že sa ratingové hodnotenie uskutočnilo v čase hospodárskej krízy, udržujeme si stabilný ratingový status, pretože toto hodnotenie je v podstate rovnaké, ako sme získali naposledy,“ dodal na margo ratingového hodnotenia primátor Branislav Celler


Ratingová agentúra pri hodnotení vychádzala z viacerých ukazovateľov uplynulého obdobia. Jedným z nich je finančné hospodárenie samosprávy, ktoré agentúra ohodnotila ako stabilné. „V priebehu roka 2009 sme urobili niekoľko opatrení vedúcich k úspore bežných výdavkov. Snažili sme sa však, aby tieto obmedzenia čo najmenej pocítili obyvatelia.  Zamerali sme  najmä na zníženie bežných výdavkov na programy, akými sú Manažment a plánovanie, Propagácia a cestovný ruch a Interné služby. Škrty sa v minimálnej miere týkali programov Vzdelávanie, Sociálne služby či Životné prostredie. V snahe efektívnejšie nakladať s verejnými financiami sme outsourtovali ďalšie činnosti mesta, napríklad verejnú zeleň, ktoré doteraz zastrešovala mestská rozpočtová organizácia a podobne,“ povedal prednosta mestského úradu František Orolín.


Pod výsledné hodnotenie sa pozitívne podpísal aj príchod nového investora do priemyselného parku. Mestu sa v decembri podarilo priviesť do Trenčína taiwanskú spoločnosť AU Optronics, ktorá je tretím najväčším výrobcom LCD monitorov. Výrobu plánuje naplno spustiť v roku 2011. „Spoločnosť postaví v priemyselnom parku výrobné haly a vytvorí 3 300 nových pracovných príležitostí. Zároveň si tým mesto naplní svoj zámer, ktorým je podporovať investície s tzv. pridanou hodnotou,“ zdôraznil primátor.


Agentúra pri hodnotení zohľadnila aj  prípravu nového územného plánu mesta, ktorý podporí jeho ďalší rozvoj a príchod nových investícií. Návrh nového územného plánu by mal byť predložený po zohľadnení všetkých pripomienok na schválenie mestskému zastupiteľstvu koncom roka 2010. 


Počas roka 2009 ministerstvo financií znižovalo daňové príjmy, ktoré prerozdeľuje samosprávam a na rok 2010 rozpočtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by malo mesto podľa odporúčania ratingovej agentúry, ktorá bude mesto naďalej priebežne monitorovať, opatrne hospodáriť aj nasledovný rok.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!