Trenčín získal peniaze na cyklotrasu i chodník na Kasárenskej ulici

20. 6. 2018

Mesto dostane nenávratný finančný príspevok vo výške 175 621,70 eur na vybudovanie cyklotrasy a chodníka na Kasárenskej ulici. Zvyšných 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu pôjde z rozpočtu trenčianskej samosprávy.

Informáciu o ďalšom úspešnom projekte mesta Trenčín potvrdilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Kasárenská ulica vedie od Vlárskej ulice k Vojenskému opravárenskému podniku. Napojenie ulice na cestu II/507 bolo v rámci modernizácie železnice upravené po križovatku s Ružovou ulicou. Zvyšný úsek komunikácie širokej cca 6 metrov je bez chodníkov. Mesto na ich dobudovanie získalo peniaze.

Kasárenská ulica bude mať chodník

Jeden bude mať dĺžku 78,5 metra, a to v úseku od Podjavorinskej ul. po Medňanského ulicu aj s vyznačením cyklokoridorov. Druhý chodník bude vybudovaný od Medňanského ul. po Majerskú ulicu v dĺžke 277,5 metra. V tomto úseku pribudnú rozšírením cesty cyklistické pruhy. Tie sa zmenia od Medňanského ul. smerom k Podjavorinskej ulici na cyklokoridory, podobne aj v križovatke s Majerskou ulicou.

V rámci rekonštrukcie tejto križovatky bude možné neskôr dobudovať cyklistické pruhy tak, aby sa prepojili s cyklistickými pruhmi navrhnutými v projekte rekonštrukcie ulice Na kamenci.

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!