Trenčín získal a chce získať peniaze na ďalšie cyklotrasy

6. 12. 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhodnotilo už druhú sériu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. V druhom kole bolo podporených 14 projektov zameraných na rozvoj cyklistickej infraštruktúry za 5,867 milióna eur. Medzi nimi sú aj dva projekty mesta Trenčín.


Ministerstvo v decembri 2016 spustilo cez Integrovaný regionálny operačný program (IROP) výzvu na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb.


Výzva s alokáciou 81,8 mil. eur je zameraná na obnovu a rekonštrukciu už existujúcich a budovanie nových cyklistických komunikácií, výstavbu doplnkovej cyklistickej infraštruktúry a tiež na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. Do druhého hodnotiaceho kola výzvy bolo doručených 21 projektov v celkovom objeme 8,611 mil. eur. Ministerstvo schválilo 14 projektov v celkovom objeme 5,867 mil. eur zo zdrojov EÚ. Trenčín uspel s projektom vybudovania cyklotrasy na Karpatskej ulici a dostane 118 617 eur. Momentálne sa v tejto veci začína proces verejného obstarávania, ktoré bude trvať približne 3 mesiace. Následne začne víťaz súťaže s výstavbou cyklotrasy v dĺžke 270 m. Spolu s ňou budú riešené i chodníky. A mesto Trenčín získalo i nenávratný finančný príspevok 195 491 eur na 2. etapu cyklotrasy spod Juhu do centra mesta. Tu ide o refundáciu (preplatenie) už mestom vynaložených prostriedkov.


Uspeje Trenčín aj v treťom kole?


Do tretieho kola, ktorého uzávierka bola 21.9.2017, bolo predložených 31 projektov v hodnote 17,69 mil. eur. Aktuálne prebieha administratívne overovanie predložených žiadostí, vrátane žiadosti Mesta Trenčín o podporu vybudovania cyklotrasy na Kasárenskej ulici.


Trenčín predloží ďalšie žiadosti


Uzávierka štvrtého kola je 21. 12. 2017. K dispozícii je ešte 44,107 miliónov eur. Mesto Trenčín sa vo štvrtom kole bude uchádzať o podporu projektov na vybudovanie cyklotrasy na Zlatovskej ulici, vrátane jej prepojenia s Hlavnou ulicou a na novú cyklotrasu na Ul. Ľ. Stárka.  


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!