Trenčín vybuduje priemyselný park

11. 10. 2005

          Trenčín pokračuje v plánoch vybudovať priemyselný park v západnej časti mesta, na Zámostí. Mesto totiž začiatkom septembra požiadalo Európsky fond regionálneho rozvoja prostredníctvom agentúry SARIO o finančnú pomoc na budovanie infraštruktúry v objeme 217,5 mil. korún.


          Výstavba prístupových ciest, prípojok a inžinierskych sietí by mala byť dokončená v roku 2007. Projekt je približne vyčíslený na viac ako 290 miliónov korún. Finančná pomoc sa poskytuje na princípe spolufinancovania. Podľa grantovej schémy Ministerstva hospodárstva SR na podporu budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, okrem finančnej pomoci z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa na výstavbe  bude podieľať štátny rozpočet čiastkou 74 mil. Sk a 15 mil. Sk použije Mesto Trenčín z vlastných zdrojov. 


          Územie parku zaberá plochu 115 ha. Na výstavbu v lokalite parku je už uzavretá zmluva s americkým koncernom Johnson Controls, ktorý tu vybuduje vývojové centrum pre strednú a východnú Európu. V súčasnosti už koncern v Trenčíne pôsobí v prenajatých priestoroch, jeho presun do priemyselného parku sa predpokladá v roku 2007.


          Priemyselný park má zaistiť dostatok pracovných možností pre vzdelanú pracovnú silu v priemysle a službách. Trenčiansky primátor Branislav Celler intenzívne rokuje s viacerými zahraničnými spoločnosťami a predpokladá, že práve americký koncern Johnson Controls pritiahne ďalších investorov, zameraných na výskum a vývoj.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!