Trenčín v pohybe – prvé verejné stretnutie už v pondelok

19. 11. 2019

V pondelok 25. novembra 2019 sa v kine Hviezda o 17.30 uskutoční prvé z verejných stretnutí, ktoré sú súčasťou prípravného procesu Plánu udržateľnej mestskej mobility mesta Trenčín.

Na stretnutie pozýva trenčiansku verejnosť spracovateľ plánu, brnianske Centrum dopravního výzkumu.

Cieľom je, aby spracovatelia získali pohľad na dopravu v našom meste a podnety k problematickým témam priamo od jeho obyvateľov.

Verejnosť bude môcť diskutovať na štyri témy:

  • Automobilová doprava a parkovanie, vplyv dopravy na životné prostredie (hluk, emisie)
  • Citylogistika, zdieľaná mobilita (Car-sharing, carpooling, bikesharing), alternatívne dopravné prostriedky a pohony
  • Nemotorová doprava (pešia, cyklistická, kolobežky, in-line) a verejné priestory
  • Verejná hromadná doprava (vrátane MHD)

Začiatok stretnutia bude o 17.30, predpokladaný záver o 19.30 hodine s 10-minútovou prestávkou o 18.25.

Príďte a zapojte sa so svojimi názormi. Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k prostrediu, v ktorom spolu žijeme.

Trencin-sk_v2_mensi

Plán udržateľnej mestskej mobility je dokument, ktorý navrhne tvár dopravy vo vnútri mesta na niekoľko ďalších desaťročí. Na základe odborných analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste, bude vypracovaný Centrom dopravního výzkumu z Brna. Dokument bude zostavený do konca roka 2020.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!